Відновлення інфраструктури ділянки автомобільної дороги для збільшення пропускної спроможності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дипломна робота виконана на 76 сторінках, містить 24 ілюстрації, 10 таблиць та 40 джерел. Магістерську роботу присвячено розробці заходів щодо модернізації автомобільної дороги з метою виконання всіх вимог і нормативів, які регулюють процес реконструкції та інфраструктури автомобільної дороги з метою підвищення її пропускної спроможності, безпеки та комфорту користувачів. Об’єктом дослідження є автомобільна дорога загального користування Любомирівка – Першотравневе Миколаївської області, яка підлягає капітальному ремонту і має стати з'єднувальною транспортною артерією між дорогою державного значення М-14 та вантажними портами, розташованими на Бузькому лимані. На основі виконання комплексу будівельних робіт передбачено заходи з підвищення пропускної здатності автодороги і надані рекомендації з відновлення дорожнього покриття в залежності від ступеня руйнування дороги. Рекомендації сприятимуть прийняттю ефективних проектних рішень та попередньої оцінки завданих збитків від руйнування або пошкодження автомобільних доріг внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
ENG: The master's thesis is devoted to the development of measures for the modernization of the highway in order to meet all the requirements and regulations governing the reconstruction process and infrastructure of the highway in order to increase its capacity, safety, and user comfort. The object of the study is the Lyubomyrivka - Pershotravneve public highway in the Mykolaiv region, which is subject to major repairs and is to become a connecting transport artery between the M-14 highway and cargo ports located on the Bug Estuary. Based on the implementation of a complex of construction works, measures to increase the capacity of the highway are provided and recommendations for the restoration of the road surface are given depending on the degree of destruction of the road. The recommendations will contribute to the adoption of effective project decisions and preliminary assessment of the damage caused by the destruction or damage of highways due to the armed aggression of the Russian Federation.
Description
Keywords
автомобільний транспорт, автомобільна дорога, пропускна спроможність, безпека руху, діагностика об’єктів, поздовжній профіль, план лінії, максимальна швидкість, навколишнє середовище, road transport, highway, capacity, traffic safety, diagnostics of objects, longitudinal profile, line plan, maximum speed, environment, ВКР, КТІ
Citation
Барашковський Д. П. Відновлення інфраструктури ділянки автомобільної дороги для збільшення пропускної спроможності : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник М. Б. Курган ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 76 с.