Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Описано основні чинники, які впливають на показники безпеки руху вантажних вагонів на сортувальних гірках. Розглянуто взаємодію колеса вантажного вагона та гальмівного уповільнювача. Виконано нормативні розрахунки показників стійкості колеса та визначено небезпечні режими руху вагонів на гірках.
RUS: Описаны основные факторы, влияющие на показатели безопасности движения на сортировочных горках. Рассмотрено взаимодействие колеса грузового вагона и тормозного замедлителя. Выполнены нормативные расчеты показателей устойчивости колеса и определены опасные режимы движения вагонов на горках.
ENG: The basic factors, which affect on safety indices of wagon’s motion on sorting humps, and the interaction between freight wagon wheel and brake retarder are described. The normative indices of wheel stability and the dangerous modes of wagon’s motion on humps are determined.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304; Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350
Keywords
рух, вагон, колесо, движение, motion, wagon, wheel, НДІ, КУЕР, ГНДЛ ДМРС, НДЧ
Citation
Мямлін, С. В. Визначення показників безпеки руху вагонів при гальмуванні уповільнювачами / С. В. Мямлін, Д. М. Козаченко, Н. Я. Гаркаві // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 23. – С. 108–110. – DOI: 10.15802/stp2008/15004.