Modernisation of Higher Education and its Globalisation (preprint)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків
Abstract
EN: The paper discusses the issues of problem in both teaching and learning processes. The importance of high quality teaching and the need for professional teaching training are also mentioned here.
UK: Обговорюються проблеми процесів викладання та навчання. Також зазначається важливість висококваліфікованого викладання та необхідності професійної підготовки та постійної практики спеціалістів.
RU: Обсуждаются проблемы процессов преподавания и обучения. Также отмечается важность высококвалифицированного преподавания и необходимости профессиональной подготовки и постоянной практики специалистов.
Description
L. Afanasieva: ORCID 0000-0002-5051-8700
Keywords
education, learning, teaching, student, motivate, goal, enthusiasm, success, increase, knowledge, desire, search, освіта, навчання, викладання, студент, мотивувати, мета, ентузіазм, успіх, підвищувати, знання, бажання, пошук, образование, обучение, преподавание, мотивировать, цель, энтузиазм, успех, повышать, знания, желание, поиск, КІМ
Citation
Afanasieva, L. V. Modernisation of Higher Education and its Globalization: [препринт] / L. V. Afanasieva // Інтеграційні процеси та іноваційні технології. Досягнення та перспективи технічних наук (іноземними мовами): Зб. наук. праць / ХНАДУ. – Харків, 2014. – Вип.4. – С. 270 –272.