Effective Jet-Grouting Application for Improving the State of Deformation of Landmarks

Abstract
ENG: The problem of improving the state of deformation of landmarks is an important aspect when performing civil services, because they have a historical interest and bring symbolisms which relate to an event of particular interest for the community. The engineering–geological surveys, technical evaluation and operational suitability of landmarks of national significance are performed to improve the state of deformation. The conducted analytical assessment of landslide hazard slope stability in the RocScience Slide computational complex shows that in the presence of landslide prevention works, and the stability coefficient is increased by a factor of 1.21–1.37. The regularities of deformation and strength parameters of the soil–cement obtained during the jet-grouting application indicated an increase in strength gain of amplifier elements by an average of 1.6–4.0 times. This proves the effectiveness of the jet-grouting application for improving the state of deformation of landmarks of national significance.
UKR: Проблема покращення деформаційного стану пам’яток архітектури є нагальною для багатьох міст світу. Для її вирішення проаналізований спектр негативних впливів на основи та фундаменти історич-ного об’єкту – пам’ятки архітектури національного значення. Для покращення деформаційного стану виконані інженерно-геологічні вишукування, оцінка технічного стану і експлуатаційної придатності будівлі. Проведена аналітична оцінка стійкості зсувонебезпечного схилу в розрахунковому комплексі RocScience Slide свідчить, що за наявності протизсувних заходів коефіцієнт запасу стійкості збільшу-ється в 1.21–1.37. Закономірності деформаційних та міцнісних показників ґрунтоцементу, отриманого під час застосування jet-grouting, свідчать про збільшення міцності елементів підсилення в середньо-му в 1.6–4.0 разів. Це доводить ефективне застосування jet-grouting для покращення деформаційного стану пам’ятки архітектури національного значення. Проведений критичний аналіз шляхів вирішення проблеми, результат яких свідчить про максимальну ефективність jet-grouting.
Description
A. Severino: ORCID 0000-0003-0688-5113, A. Wahrhaftig: ORCID 0000-0002-7144-1917, O. Tiutkin: ORCID 0000-0003-4921-4758, L. Neduzha: ORCID 0000-0002-7038-3006
Keywords
state of deformation, landmark of national significance, jet-grouting, soil foundation, landslide hazards slope, stability coefficient, historical memory, деформаційний стан, пам’ятка архітектури національного значення, грунтова основа, зсувонебезпечний схил, функціонування міста, КТБМ, КТІ
Citation
Severino A., Wahrhaftig A. de M., Tiutkin O., Gubashova V., Neduzha L. Effective Jet-Grouting Application for Improving the State of Deformation of Landmarks. Buildings. 2022. Vol. 12, iss. 3. URL: https://doi.org/10.3390/buildings12030368.