Моніторинг сучасного рівня розвитку безпеки руху вітчизняної інфраструктури

Abstract
UK: Залізничний транспорт займає провідне місце у задоволенні потреб економіки та населення України в перевезеннях, є важливим фактором забезпечення соціально-економічного зростання і зміцнення обороноздатності держави, розвитку її зовнішньоекономічних зв’язків. З урахуванням цього, в статті представлено результати моніторингу рівня розвитку інфраструктури відповідних регіонів, визначені слабкі місця та наведено практичні рекомендації з підвищення безпеки руху на залізницях України.
RU: Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в удовлетворении потребностей экономики и населения Украины в перевозках, является важным фактором обеспечения социально-экономического роста и укрепления обороноспособности государства, развития ее внешнеэкономических связей. С учетом этого, в статье представлены результаты мониторинга уровня развития инфраструктуры соответствующих регионов, определены слабые места и приведены практические рекомендации по повышению безопасности движения на железных дорогах Украины.
EN: Railway transport takes the leading place in meeting the needs of the economy and the population of Ukraine in transportation, is an important factor in ensuring social and economic growth and strengthening the defense capability of the state, developing its foreign economic relations. With this in mind, the article presents the results of monitoring the level of infrastructure development in the respective regions, identifying weaknesses and providing practical recommendations for improving the safety of traffic on Ukrainian railways.
Description
Н. Мурашова: ORCID 0000-0003-2758-0749; А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902, О. Фомін: ORCID 0000-0003-2387-9946
Keywords
аварійні ситуації, безпека руху, краш-тести, модульний тренажер машиніста, навчання машиністів локомотивів, пасивна безпека машиністів та пасажирів, позаштатні ситуації, аварийные ситуации, безопасность движения, краш-тесты, модульный тренажер машиниста, обучение машинистов локомотивов, пассивная безопасность машинистов и пассажиров, внештатные ситуации, emergency situations, traffic safety, crash tests, modular train simulator, locomotive driver training, passive safety drivers of locomotive and passengers, emergency situations, КТБМ, ПКТБ
Citation
Моніторинг сучасного рівня розвитку безпеки руху вітчизняної інфраструктури / О. В. Фомін, Н. Г. Мурашова, А. О. Швець [та ін.] // Вісник сертифікації залізничного транспорту. — 2017. — № 5 (45). — С. 6—22.