Взаємозв’язки параметрів фізичного розвитку, фізичної підготовленості і координаційних здібностей у студенток спеціальної медичної і основної груп

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Abstract
UK: Визначено взаємозв’язки компонентів структури фізичного розвитку, фізичної підготовленості у студенток спеціальних медичних груп. Визначено, що в загальній структурі фізичного розвитку й фізичної підготовленості у студенток спеціальних медичних груп у першому факторі перевалюють морфометричні показники, а у здорових студенток – показники їхні рухових можливостей. Розроблено відповідні модельні характеристики.
RU: Изучены взаимосвязи компонентов структуры физического развития, физической подготовленности студенток специальных медицинских групп. Выявлено, что в общей структуре физического развития и физической подготовленности у студенток специальных медицинских групп в первом факторе превалируют морфометрические показатели, а у здоровых студенток - показатели отражающие их двигательные возможности. Разработаны соответствующие модельные характеристики.
EN: Found that in the overall physical development and physical fitness of female student's specialized medi teams to the first factor prevalent morphometric parameters, and in healthy students - indicators reflecting their motor capability. Developed appropriate model characteristics.
Description
Доценко, О. М. Взаємозв’язки параметрів фізичного розвитку, фізичної підготовленності і координаційних здібностей у студенток спеціальної медичної і основної груп / О. М. Доценко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. — Київ, 2013. — Вип. 4 (29) 13. — С. 325—330.
Keywords
фізична підготовленість, фізичний розвиток, рухові якості, взаємозв’язок, моделі, физическая подготовленность, физическое развитие, двигательные качества, взаимосвязи, модели, physical fitness, physical development, motor characteristics, interconnection, model, КФВ
Citation