Вплив структури відновлювальних шарів на міцність пресового з’єднання буксового вузла рухомого складу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Викладено результати експериментальних досліджень міцності з’єднання з гарантованим натягом буксового вузла рухомого складу залізниць, внутрішня поверхня внутрішніх кілець підшипників яка була відновлена електролітичним цинкуванням на імпульсно-реверсивному струмі. Проведено порівняльний аналіз структури відновлювального шару та міцності нерухомого з’єднань, кільця яких були відновлені за запропонованою технологією з кільцями відновленими на постійному струмі, а також невідновленими взагалі.
RUS: Описаны результаты экспериментальных исследований прочности соединений с гарантированным натягом буксового узла подвижного состава железных дорог, внутренняя поверхность внутренних колец подшипников которая была восстановлена электролитическим цинкованием на импульсно-реверсивных токах. Проведен сравнительный анализ структуры восстановленного слоя и прочности неподвижного соединения, кольца которых были восстановлены по предложенной технологии, с кольцами восстановленными на постоянном токе, а также невосстановленных вообще.
ENG: The article describes results of experimental research of the coupling strength of rail rolling stock with a guaranteed tightness of the journal-box unit, the internal surface of whose internal rings of bearings was restored by electrolytic zinc-plating on the impulse-reverse currents. The comparative analysis has been conducted of structure of the restored layer and the strength of immobile couplings, whose rings were restored with the use of the proposed technology with those restored on a direct current and those not restored at all.
Description
М. Костін: ORCID 0000-0002-0856-6397
Keywords
результати експериментальних досліджень, внутрішня поверхня, порівняльний аналіз, результаты экспериментальных исследований, внутренняя поверхность, сравнительный анализ, results of experimental research, the internal surface, the comparative analysis, КІСЕ, КТОЕ, КТЕМ
Citation
Михаліченко, П. Є. Вплив структури відновлювальних шарів на міцність пресового з'єднання буксового вузла рухомого складу / П. Є. Михаліченко, М. О. Костін // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 10. – С. 61–66. – DOI: 10.15802/stp2006/19456.