Оцінка показників надійності пристроїв СЦБ (комплексна)

dc.contributor.authorМладзіновський, Сергій Сергійовичuk_UA
dc.date.accessioned2023-09-12T07:46:47Z
dc.date.available2023-09-12T07:46:47Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractUKR: Кваліфікаційна робота бакалавра виконана на 43 сторінках, містить 11 ілюстрацій та 17 використаних джерел. У роботі показано, що найбільші параметри потоку відмов мають колійний генератор ГПУ та колійний приймач ПП. Це зумовлено тим, що вони складаються з електронних компонентів, які мають досить високі параметри потоків відмов відносно, наприклад релейної техніки. Для зменшення параметру потоку відмов комплекту апаратури ТРК можна провести дублювання окремих вузлів ГПУ та ПП чи провести їх повне дублювання. В роботі приведено розрахунок показників надійності комплекту апаратури ТРК. Визначено загальний параметр потоку відмов, середній наробіток до відмови, дослідження впливу параметру потоку відмов на коефіцієнт готовності та ймовірність знаходження у непрацездатному стані. З’ясовано, що зростання параметру потоку відмов призводить до зниження коефіцієнта готовності, а зростання потоку відновлення навпаки збільшує коефіцієнт готовності.. Мета роботи: п оцінка показників надійності пристроїв СЦБ, зокрема комплекту апаратури ТРК системи автоблокування АБТЦ. Об’єкт дослідження: пристрої СЦБ, зокрема комплекту апаратури ТРК системи автоблокування АБТЦ. uk_UA
dc.description.abstractENG: The bachelor's qualification work is completed on 43 pages, contains 11 illustrations and 17 used sources. It is shown in the work that the largest parameters of the flow of failures have the GPU track generator and the PP track receiver. This is due to the fact that they consist of electronic components that have fairly high failure flow parameters relative to, for example, relay equipment. In order to reduce the parameter of the flow of failures of the TRK equipment set, it is possible to duplicate individual nodes of the GPU and PP or to duplicate them completely. The work presents the calculation of the reliability indicators of the TRK equipment set. The general parameters of the flow of failures, the average working time before failure, the study of the influence of the parameters of the flow of failures on the readiness factor and the probability of being in an inoperable state are determined. It was found that an increase in the failure flow parameter leads to a decrease in the readiness factor, and an increase in the recovery flow, on the contrary, increases the readiness factor. The purpose of the work: to evaluate the reliability indicators of the SCB devices, in particular, the set of equipment of the TRK system of the auto-blocking system of the ABTC. The object of the study: devices of the Central Security Service, in particular, a set of equipment of the TRK system of the auto-blocking system of the ABTC.en
dc.identifier.citationМладзіновський С. С. Оцінка показників надійності пристроїв СЦБ (комплексна) : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології / наук. керівник В. І. Щека ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 43 с. uk_UA
dc.identifier.urihttps://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/17423
dc.language.isouk
dc.publisherУкраїнський державний університет науки і технологій, Дніпро uk_UA
dc.subjectнадійністьuk_UA
dc.subjectінтенсивність відмовuk_UA
dc.subjectпараметр потоку відмовuk_UA
dc.subjectпотік відновленняuk_UA
dc.subjectкоефіцієнт готовностіuk_UA
dc.subjectreliabilityen
dc.subjectfailure intensityen
dc.subjectfailure flow parameteren
dc.subjectrecovery flowen
dc.subjectavailability ratioen
dc.subjectВКРuk_UA
dc.subjectКАТuk_UA
dc.subject.classificationTECHNOLOGYen
dc.subject.classificationTECHNOLOGY::Information technology::Automatic controlen
dc.subject.classificationTECHNOLOGY::Information technology::Telecommunicationen
dc.titleОцінка показників надійності пристроїв СЦБ (комплексна) uk_UA
dc.title.alternativeSCB Devices Reliability Assessment (Comprehensive)en
dc.typeBachelor Thesisen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Mladzinovsky_dip_2023.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: