Вплив вібрації на мікроструктуру шва зварних труб

Abstract
UKR: У статті розглядаються результати експериментального дослідження мікроструктури металу зварного шва трубних заготовок, схильних до вібраційної обробки в процесі зварювання. Експериментальне дослідження було поділено на такі етапи: зварювання прямошовних заздалегідь сформованих трубних заготовок із застосуванням вібраційної дії; виготовлення шліфів та вивчення їх мікроструктури в зонах зварного шва; обробка отриманих у процесі експерименту даних. Особливу увагу при вивченні мікроструктури було приділено ділянкам перегріву та нормалізації, як найбільш характеризує якість зварного шва ділянкам зони термічного впливу. Досліджено тенденцію зміни величини зерна металу зварного шва при різних частотах застосовуваної в процесі зварювання вібрації, а також за її відсутності. Важливе місце у дослідженні було відведено дослідженню ступеня різнозернистості структури, що вивчається.
ENG: The article examines the results of an experimental study of the microstructure of the weld metal of pipe blanks subject to vibration processing during the welding process. The experimental study was divided into the following stages: welding of straight-seam preformed pipe blanks using vibration action; production of grindings and s tudy of their microstructure in weld zones; processing of the data obtained during the experiment. Special attention was paid to the areas of overheating and normalization during the study of the microstructure, as the quality of the weld most characterizes the areas of the thermally affected zone. The trend of changes in the weld metal grain size at different frequencies of the vibration applied in the welding process, as well as in its absence, was studied. An important place in the study was given to the study of the degree of heterogeneity of the studied structure.
Description
В. Балакін: ORCID 0000-0003-0876-7516
Keywords
вібраційна обробка, зварний шов, зона термічного впливу, мікроструктура, різнозернистість, трубна заготовка, vibration processing, weld seam, heat-affected zone, microstructure, granularity, pipe billet, КТТАМП
Citation
Балакін В. Ф., Кадильникова Т. М., Савкін С. В., Балаханова Т. Ю. Вплив вібрації на мікроструктуру шва зварних труб. Теорія і практика металургії. 2023. № 1 (138). С. 25–32. DOI: https://doi.org/10.34185/tpm.1.2023.04.