Організація служби внутрішнього аудиту і методика його проведення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Окреслена актуальність запровадження внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва. Розглянуто основні функції, принципи побудови, методичні прийоми, визначено критерії оцінки ефективності внутрішнього аудиту.
RU: Определена актуальность проведения внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности субъекта предпринимательства. Рассмотрены основные функции, принципы построения, методические приемы, определено критерии оценки эффективности внутреннего аудита.
EN: Actuality of leadthrough of internal audit of financially-economic activity of business entity is certain. Basic functions, principles of construction, methodical receptions, are considered, the criteria of estimation of efficiency of internal audit are certain.
Description
Keywords
внутрішній аудит, стандарти, принципи, методичні прийоми, внутренний аудит, стандарты, принципы, методические приемы, internal audit, standards, principles, methodical receptions, КОАІВ
Citation
Шульга, А. В. Організація служби внутрішнього аудиту і методика його проведення / А. В. Шульга, О. А. Топоркова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 341–346. – DOI: 10.15802/stp2012/9491.