The Role of Libraries as Publishers in the Open Education Landscape: Reflecting Modern World Practice of Open Textbooks

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Abstract
ENG: Objective. The study aims to analyse the experience of university libraries in different countries in working with the Open Textbook (OT) and to consider the prospects of creating a similar pilot project in Ukraine. Methods. The analysis covered the world publications (journals, books, conference proceedings, posts on social networks) in the field of Library and Information Science, devoted to the role of libraries in OT support, that have appeared since 2014. The author studied the aspects revealing that publication, namely OT, support services are areas with great potential for the future development of academic / university libraries. Results. Numerous evidence is presented that the topic of library as a publisher in OT support is most developed in the universities and colleges in economically developed countries, especially in the USA, Canada, Australia, and Great Britain. Library strategies for OT projects have been identified. The author clarified the nature of the initiatives and partnerships of libraries in supporting OT, as well as the basic services and roles of libraries in these projects. Conclusions. Today, the global practice of Scholarly Communication has enough evidence that the functions of the Library, lost in the course of evolution, as a Knowledge Publisher have returned under its “roof” and supplemented the existing function of Knowledge Managers. Digital Library Publishing (DLP) services in OT support help to change the learning environment and life of students (including persons with disabilities), pedagogical practices of teachers by means of free textbooks with an open license, as well as to receive reputation benefits for the university, improving the image of the latter. The possibility of eliminating systemic inequalities in access to academic resources increases the significance and changes the role of libraries in open education. The successes of Ukrainian librarians in supporting digital scholarly communication initiatives and the successful implementation of Open Access support projects (repositories, e-journals, e-conferences) give confidence that they can act as initiators and key partners in creating affordable textbooks.
UKR: Мета. Дослідження спрямовано на вивчення досвіду університетських бібліотек різних країн в роботі з відкритими підручниками (Open Textbook, OT) і розгляд перспектив створення аналогічного пілотного проекту в Україні. Методи. Проаналізовано світові публікації (журнали, книги, доповіді конференцій, пости в соціальних мережах) в області Library and Information Science, присвячені ролі бібліотек в підтримці OT та опубліковані з 2014 р. Вивчалися аспекти того, що служби підтримки публікацій, а саме OT, є областями з великим потенціалом для майбутнього розвитку академічних / університетських бібліотек. Результат. Представлені численні докази того, що найбільший розвиток тема бібліотеки як видавця в підтримці OT має в університетах і коледжах економічно розвинених країн, особливо в США, Канаді, Австралії, Великобританії. Були визначені бібліотечні стратегії по проектам OT. Автором уточнено характер ініціатив і партнерства бібліотек в підтримці OT, а також базові послуги і ролі бібліотек в даних проектах. Висновки. Сьогодні світова практика наукових комунікацій має досить фактів того, що загублені в процесі еволюції функції Бібліотеки як Видавця знань повернулися під її "дах" і доповнили існуючу функцію Менеджерів знань. Послуги цифрового бібліотечного видавництва (Digital Library Publishing) в підтримці OT допомагають змінювати умови навчання і життя студентів (в т.ч. осіб з обмеженими можливостями), педагогічні практики викладачів за допомогою безкоштовних підручників із відкритою ліцензією, а також отримувати репутаційні вигоди для університету, покращуючи його імідж. Можливість усунення системної нерівності в питаннях доступності академічних ресурсів підвищує значущість і змінює роль бібліотек у відкритій освіті. Успіхи українських бібліотекарів у підтримці цифрових ініціатив наукової комунікації та успішна реалізація проектів підтримки Відкритого Доступу (репозитарії, е-журнали, е-конференції), дають впевненість, що вони можуть виступити ініціаторами і ключовими партнерами у створенні доступних підручників.
Description
T. Kolesnykova: ORCID 0000-0002-4603-4375
Keywords
Open Textbook, textbook affordability, open education, library as publisher, services, Digital Library Publishing, university libraries, Ukraine, відкриті підручники, доступність підручника, відкрита освіта, бібліотека як видавець, послуги, цифрове бібліотечне видавництво, бібліотеки університетів, Україна, НТБ
Citation
Kolesnykova T. O. The Role of Libraries as Publishers in the Open Education Landscape: Reflecting Modern World Practice of Open Textbooks. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2019. No 4. P. 88–99. DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_187423.