Проблемні питання внутрівідомчого контролю у період реформування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: В статті розглянуті теоретичні і методичні питання організації фінансово-контрольної діяльності, основні проблеми і причини, які обумовлюють необхідність створення единої системи внутрішнього фінансового контролю у Державній адміністрації залізничного транспорту України на етапі реформування.
RUS: В статье рассмотрены теоретические и методические вопросы организации финансово-контрольной деятельности, основные проблемы и причины, обуславливающие необходимость создания единой системы внутреннего финансового контроля в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины на этапе реформирования.
ENG: The paper considers theoretical and methodological problems of organization and financial control activities, the main problems and reasons causing the need for a unified system of internal financial control in the State Administration of Railway Transport of Ukraine at the stage of the reform.
Description
В. Шинкаренко: ORCID 0000-0001-8738-7225
Keywords
фінансовий контроль, залізнична галузь, реформування, вимоги до контролю, финансовый контроль, железнодорожная отрасль, реформирование, требования к контролю, financial control, railway industry, reforms, monitoring requirements, КІТ
Citation
Шинкаренко, В. І. Проблемні питання внутрівідомчого контролю у період реформування / В. І. Шинкаренко, О. Ю. Гресова, Є. Г. Гресова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 333–340. – DOI: 10.15802/stp2012/9489.