Вплив уніфікації релейних елементів на надійність систем керування рухомим складом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті з використанням теорії імовірності досліджено вплив зменшення типів запасних реле на рівень їхньої безвідмовної роботи. Показана доцільність проведення уніфікації усіх видів реле, які застосовуються у системах керування рухомим складом залізниць, з використанням сучасних мікроконтролерів.
RUS: В статье с использованием теории вероятности исследовано влияние уменьшения типов запасных реле на уровень их безотказной работы. Показана целесообразность проведения унификации всех видов реле, которые применяются в системах управления подвижным составом железных дорог, с использованием современных микроконтроллеров.
ENG: In clause with use of the theory of probability the influence of reduction of types of spare relays on a level of their trouble-free work is investigated. The expediency of realization of unification of all kinds of the relay is shown which are applied in control systems of the rolling stock of iron roads, with use of modern microcontrollers.
Description
Л. Дубинець: ORCID 0000-0003-0319-4544
Keywords
реле, рухомий склад, мікроконтролери, подвижной состав, микроконтроллеры, relays, rolling stock, microcontrollers, КАЕ
Citation
Дубинець, Л. В. Вплив уніфікації релейних елементів на надійність систем керування рухомим складом / Л. В. Дубинець, О. І. Момот // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 1. – С. 45–47. – DOI: 10.15802/stp2003/21302.