Структура факторів щодо формування мотивації до занять фізичними вправами та здорового способу життя студентської молоді

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів
Abstract
UK: Визначено та науково обгрунтовано структуру факторів щодо формування мотивації студентської молоді до занять фізичною культурою і спортом та здорового способу життя, що являється важливим чинником збереження та зміцнення здоров'я, підвищення опору організму різним захворюванням у період навчання.
RU: Определена и научно обоснована структура факторов формирования мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни, которая является важным элементом сохранения и укрепления здоровья, повышения сопротивляемости организма разным заболеваниям в период учебы.
EN: Certainly and scientifically reasonably structure of factors of student young people's motivation forming to engaging in a physical culture and sport and healthy way of life that is the important factor of maintenance and strengthening of health, increases of resistibility of organism to the different diseases in the period of studies.
Description
Keywords
здоровий спосіб життя, студенти, мотивація, фізична культура, заняття, здоровый образ жизни, студенты, мотивация, физическая культура, занятие, healthy way of life, students, motivation, physical culture, employment, КФВ
Citation
Дутко, Т. Р. Структура факторів щодо формування мотивації до занять фізичними вправами та здорового способу життя студентської молоді / Т. Р. Дутко, І. В. Степанова // Вісн. Чернігів. нац. педагог. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагог. науки. Фіз. виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – № 107, т. 1. – С. 309–313.