Віртуалізовані інформаційні системи керування виконавчими механізмами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Запропоновано підхід до створення систем керування виконавчими механізмами, в основі якого лежить взаємодія не лише з самим виконавчим механізмом, а і з його моделлю. Даний підхід надає такі переваги, як абстрагування від деталей, точність, віддаленість. Розроблено експериментальний прототип такої системи на базі маніпулятора. Для моделювання використано середовище Unity.
ENG: An approach to the creation of executive mechanism control systems is proposed, which is based on interaction not only with the executive mechanism itself, but also with its model. This approach provides such advantages as abstraction from details, accuracy, remoteness. An experimental prototype of such a manipulator-based system has been developed. The Unity environment was used for modeling.
Description
В. В. Анісімов: ORCID 0000-0002-4037-9698; В. М. Анісімов: ORCID 0000-0001-5205-9301
Keywords
маніпулятор, модель, керування, виконавчий механізм, manipulator, model, control, executive mechanism, КТМ
Citation
Клименко А. В., Анісімов В. В., Анісімов В. М. Віртуалізовані інформаційні системи керування виконавчими механізмами. Логістика і транспортна безпека: Проблеми та перспективи розвитку в контексті аналізу сучасних викликів і загроз : матеріали доповідей II Міжнародної наук.-практ. конф. (9 листопада 2023, Дніпро) / за заг. ред. Ю. С. Пройдака, І. С. Остапенка, М. В. Гернича. Дніпро : Середняк Т. К., 2023. С. 22–27. URL: https://crust.ust.edu.ua/items/58ac4d24-6885-455a-b451-02a602b115e6.