Аналіз структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu−Sn−Al

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро
Abstract
UKR: Напрям досліджень, щодо структуроутворення сплавів системи Cu−Sn−Al немонотектичного концентраційного інтервалу є актуальним. На підставі аналізу фазових і структурних перетворень сплавів мідного куту системи Cu−Sn−Al з вмістом Sn до 7 (мас.) % та Al до 11 (мас.) % встановлено евтектико-перитектичний характер їх структуроутворення. Встановлені закономірності дозволяють розширити уявлення про структуроутворення в бронзах та визначити раціональні межі вмісту олова та алюмінію для подальшої оптимізації складу бронзи системи Cu−Sn−Al.
ENG: Research direction on structure formation of Cu−Sn−Al system alloys in non-monotectic concentration interval is relevant. On the basis of phase and structural transformations analysis of Cu−Sn−Al system copper corner alloys with Sn content of up to 7 (wt.) % and Al up to 11 (wt.) %, eutectic-peritectic character of their structure formation has been established. Established regularities make it possible to expand the understanding of structure formation in bronzes and to determine rational limits of tin and aluminum content for further optimization of Cu−Sn−Al system bronze composition.
Description
Т. Кімстач: ORCID 0000-0002-8993-201X; К. Узлов: ORCID 0000-0003-0744-9890; С. Реп'ях: ORCID 0000-0003-0203-4135
Keywords
сплави системи Cu−Sn−Al, мідний кут діаграми, фазові перетворення, евтектика, перитектика, структуроутворення, Cu−Sn−Al system alloys, diagram copper corner, phase’s transformations, eutectic, peritectic, structural formation, КМТОМ, КЛВ
Citation
Кімстач Т. В., Узлов К. І., Реп'ях С. І. Аналіз структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu−Sn−Al. Актуальні проблеми матеріалознавства у будівництві і архітектурі та втілення нових наукових розробок в роботах з ліквідації наслідків бойових дій та у повоєнній відбудові України : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Стародубовські читання – 2023» (Дніпро, 19 квітня, 2023 р.). Дніпро, 2023. С. 39–41. URL: https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2023/06/Zbirnyk-tez-Starodubovski-chytannya-19.04.2023.pdf.