Лексико-семантичне поле негативних емоцій у літературному жанрі хоррор (на матеріалі роману Стівена Кінга «Інститут»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дисертація виконана на 116 сторінках, з них основного тексту – 94 сторінки. Список використаної літератури охоплює 89 позицій (у тому числі 49 іноземними мовами). У дисертації здійснено спробу аналізу засобів вираження лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Мета дослідження – визначити особливості функціонування конституентів лексико-семантичного поля негативних емоцій у романі Стівена Кінга «Інститут». Об’єктом дослідження є репрезентація лексико-семантичного поля негативних емоцій у жанрі хоррор. Методи дослідження – метод суцільної вибірки; компонентний аналіз, аналіз словникових дефініцій, контекстологічний аналіз; описовий метод; стилістичний аналіз; герменевтичний аналіз; метод кількісного аналізу; загальнонаукові методи синтезу, аналізу, дедукції та індукції.
ENG: The total volume is 116 pages, the main text is 94 pages. The bibliography has 89 items, including 40 in Cyrillic and 49 in Latin. The relevance of the study is determined by the tendency of linguists to use anthropocentric principles in research and the attention of modern linguistics to the expression of emotions in language. It is also worth noting that although horror genre arouse considerable interest among researchers studying the emotional function of language, Stephen King’s The Institute has not yet become the subject of linguistic studies based on the theory of lexical and semantic field of the negative emotions. The purpose of the study is to determine the peculiarities of the functioning of the constituents of the lexical and semantic field of the negative emotions in Stephen King’s The Institute. The object of study is the representation of the lexical and semantic field of the negative emotions in the literary horror genre. The subject of the study is the analysis of the features of the lexical and semantic field of the negative emotions in the literary horror genre in Stephen King’s The Institute.
Description
Keywords
Стівен Кінг, Інститут, хоррор, лексико-семантичне поле, емотивна лексика, Stephen King, the Institute, horror, lexical and semantic field, emotive lexis, КФП, ВКР
Citation
Ревединська М. О. Лексико-семантичне поле негативних емоцій у літературному жанрі хоррор (на матеріалі роману Стівена Кінга «Інститут») : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 035 – філологія / наук. керівник О. А. Боговик ; Укр. держ .ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 116 с.