Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НУХТ, Київ
Abstract
UK: Успіх новітніх методів навчання може бути досягнутий завдяки поєднанню сучасних технічних засобів навчання з традиційними. Але застосування інноваційних технологій потребує компетентності викладачів, набуття ними досвіду практичної діяльності у сфері освоєння новітніх технологій.
RU: Успех новейших методов обучения может быть достигнут благодаря сочетанию современных технических средств обучения с традиционными. Но применение инновационных технологий требует компетентности преподавателей, приобретение ими опыта практической деятельности в сфере освоения новейших технологий.
EN: The success of new training methods may be achieved through a combination of modern technology with traditional teaching. But the use of innovative technologies requires competence of teachers, acquisition of practical experience in the development of new technologies.
Description
Keywords
навчання, застосування інноваційних технологій, обучение, применение инновационных технологий, teaching, use of innovative technologies, КУ
Citation
Євсєєва Г. П., Бабенко В. А. Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти. Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали стат. міжнар. наук. конф. (Київ, 17-18 березня 2015 р.). Київ, 2015. С. 162–169. Повний текст.