Дослідження можливостей міжнародних перевезень між країнами Євросоюзу через Україну

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Кваліфікаційна магістерська робота складається з 5 розділів та загальних висновків. Робота включає 7 рисунів та 1 таблицю. Загальний обсяг магістерської роботи становить 84 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 77. У магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто основні питання щодо пошуку можливостей забезпечення міжнародних перевезень між країнами Євросоюзу через Україну в реальних умовах. Актуальність роботи підтверджується ефективною інтеграцією України до Євросоюзу, що залишається стратегічним напрямком зовнішньої політики нашої держави і потребує застосування якісно нових підходів та методів для формуванні спільного політичного простору з налаштуванням комунікаційних зв'язків у досить різних сферах. Об’єкт дослідження – міжнародні перевезення між країнами Євросоюзу через Україну. Розглянуті проблемні питання, які постають перед залізничним транспортом Ураїни в міжнародному сполученні та євроінтеграції українських залізниць з урахуванням вимог інтероперабельності.
The master's qualification thesis consists of five chapters and general conclusions, including seven figures and one table. The total volume of the master's thesis is 84 pages, and it incorporates 77 literary sources. The research addresses the key aspects of exploring opportunities for international transportation between European Union countries through Ukraine in real conditions. The relevance of the study is confirmed by Ukraine's effective integration into the European Union, which remains a strategic direction in the country's foreign policy and requires the application of qualitatively new approaches and methods for shaping a common political space with considerations for communication links in various spheres. The object of the research is international transportation between European Union countries through Ukraine. The study examines problematic issues faced by Ukrainian railway transportation in international connections and the Eurointegration of Ukrainian railways, taking into account interoperability requirements.
Description
Keywords
міжнародні перевезення, рухомий склад залізниць, Укрзалізниця, Євросоюз, залізничний транспорт, international transportation, rolling stock, Ukrzaliznytsia (Ukrainian Railways), European Union, railway transportation, ВКР, КТІ
Citation
Брик А. І. Дослідження можливостей міжнародних перевезень між країнами Євросоюзу через Україну : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник М. О. Баб'як ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2024. 84 с.