Урбоекологія. Ч. 2. Середовище урбанізованого регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» під час виконання практичних занять з дисципліни «Урбоекологія». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, методики розв’язання задач з дисципліни, контрольні питання для підготовки до модулю.
Description
М. Безовська: ORCID 0000-0001-9565-5293; О. Розгон: ORCID 0000-0001-9277-8095; О. Саблін: ORCID 0000-0001-6784-648X
Keywords
навчально-методичні рекомендації, практичні заняття, екологія, зелені зони, флора, фауна, екологічний паспорт, демографічні показники, 1900, КЕЦБ (ДІІТ)
Citation
Урбоекологія : навчально-методичні рекомендації до практичних занять / упоряд. М. С. Безовська, О. В. Розгон, О. І. Саблін. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2023. Ч. 2: Сере-довище урбанізованого регіону. 42 с.