Навчально-методичні матеріали (рекомендації, вказівки, практичні роботи тощо)

Permanent URI for this collection

ENG: Educational and methodological materials (recommendations, guidelines, practical works, etc.)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 151
 • Item
  Комп'ютерні мережі (Частина 2)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Жуковицький, Ігор Володимирович; Заєць, Олексій Петрович; Дзюба, Володимир Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп'ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» в другому модулі курсу. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт, контрольні питання.
 • Item
  Комп'ютерні мережі (Частина 1)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Жуковицький, Ігор Володимирович; Заєць, Олексій Петрович; Дзюба, Володимир Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп'ютер-на інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» в першому модулі курсу. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт, контрольні питання.
 • Item
  Архітектурне проєктування будівель і споруд (архітектура будівель і споруд)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Зінкевич, Андрій Миколайович; Громова, Олена Вячеславівна; Ярош, Ольга Миколаївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОП «Промислове і цивільне будівництво», «Архітектурне проєктування будівель і споруд», «Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення» з дисциплін (освітніх компонент) «Архітектура будівель та споруд» та «Архітектурне проєктування будівель і споруд». Навчально-методичні рекомендації містять основні вимоги до архітектурного проєктування, стадії послідовного виконання проєкту з використанням нормативної документації і приклади оформлення роботи.
 • Item
  Вища математика (Математичний аналіз). Методи обчислення невизначених інтегралів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлова, Тетяна Федорівна; Максименкова, Юлія Анатолієвна; Гасанов, Закарія Муса огли; Нечай, Ігор Вікторович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» під час практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вища математика (Математичний аналіз)». Навчально-методичні рекомендації містять необхідні теоретичні відомості з теми «Невизначений інтеграл» курсу «Математичний аналіз», наведено аналіз типових прикладів та завдання для самостійної роботи.
 • Item
  Вища математика (Математичний аналіз). Особливі розв’язки диференціальних рівнянь першого порядку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гасанов, Закарія Муса огли; Максименкова, Юлія Анатолієвна; Михайлова, Тетяна Федорівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форм навчання спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення» під час практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вища математика (Математичний аналіз)». Навчально-методичні рекомендації містять необхідні теоретичні відомості з теми «Диференціальні рівняння» курсу «Математичний аналіз», наведено розв’язки типових задач і складено завдання для самоконтролю та варiанти завдань до типових розрахункiв.
 • Item
  Взаємодія видів транспорту. Розробка графіку обробки кільцевого маршруту в пунктах навантаження та розвантаження
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Мазуренко, Олександр Олександрович; Боричева, Світлана Вікторівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» під час виконання практичних занять з дисципліни «Взаємодія видів транспорту». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, вихідні дані до практичних робіт, інструкції до виконання практичних робіт, рекомендації для побудови графіків обробки кільцевих маршрутів в пунктах навантаження та вивантаження.
 • Item
  «Філософія» з курсу «Філософія та політологія»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бескаравайний, Станіслав Сергійович; Борисова, Тетяна Вікторівна; Цурканова, Ірина Олександрівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання усіх спеціальностей. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  «Політологія» з курсу «Філософія та політологія»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Цурканова, Ірина Олександрівна; Бескаравайний, Станіслав Сергійович; Борисова, Тетяна Вікторівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання усіх спеціальностей. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання самостійних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Англійська мова
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Миронова, Ольга Петрівна
  UKR: Методична розробка складена з метою підготовки іноземних студентів I, II курсів до практичних занять, для успішного складання підсумкового контролю знань на заключних заняттях. Підбір та організація навчального матеріалу, комунікативна спрямованість його уявлення та закріплення сприяють важливій меті: практичному оволодінню мовою як засобом спілкування. Граматичні та лексичні матеріали з завданнями дозволяють контролювати розуміння вивченого та допомагають студентам всебічно засвоїти програмний матеріал дисципліни. Методична розробка може бути використана як для роботи в аудиторії, самостійної роботи, так і в процесі дистанційного навчання. Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, а також для науково-педагогічних та педагогічних працівників інституту.
 • Item
  Технології і обладнання для відновлювання та ремонту КГТЗ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мельянцов, Петро Тимофійович; Лосіков, Олександр Михайлович
  UKR: Викладені методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технології і обладнання для відновлювання та ремонту КГТЗ», наведений порядок виконання практичних робіт, перелік та зміст практичних робіт, опис процедури виконання кожної практичної роботи, варіанти індивідуальних завдань, рекомендована література. Призначені для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації «Колісні та гусеничні транспортні засоби» (магістерський рівень)
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (бакалаврський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Сидоренко, Віктор Кононович; Лосіков, Олександр Михайлович
  UKR: Викладені методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія експлуатаційних властивостей колісних та гусеничних транспортних засобів», наведений порядок виконання практичних робіт, перелік та зміст практичних робіт, опис процедури виконання кожної практичної роботи, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Призначені для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (бакалаврський рівень).
 • Item
  Основи транспортної логістики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лосіков, Олександр Михайлович; Сидоренко, Віктор Кононович
  UKR: Викладені методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи транспортної логістики», наведений порядок виконання практичних робіт, перелік та зміст практичних робіт, опис процедури виконання кожної практичної роботи, варіанти індивідуальних завдань, рекомендована література. Призначені для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (магістерський рівень).
 • Item
  Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 051 – Економіка, освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (магістерський рівень вищої освіти)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Завгородня, Олена Олександрівна; Леонідов, Ігор Леонідович
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів магістерського рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 – Економіка. Конкретизовані вимоги та рекомендації до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинного стандарту вищої освіти зі спеціальності. Призначені для студентів усіх форм навчання. Друкується за авторською редакцією.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 051 – Економіка, освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» (бакалаврський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білоцерківець, Володимир Вікторович; Лебедєва, Валентина Костянтинівна; Леонідов, Ігор Леонідович; Пульпінський, Володимир Борисович; Тарасевич, Віктор Миколайович
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка» зі спеціальності 051 – Економіка. Конкретизовані вимоги та рекомендації до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинного стандарту вищої освіти зі спеціальності. Призначені для студентів усіх форм навчання.
 • Item
  Методичні вказівки до організації, порядку проведення переддипломної практики під час підготовки фахівців за освітньою програмою "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073-Менеджмент
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Аніщенко, Людмила Олександрівна; Каут, Ольга Вікторівна; Шпортько, Ганна Юріївна
  UKR: Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 073 – Менеджмент, за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання. Методичні вказівки розроблені для здобувачів вищої освіти та викладачів, які здійснюють керівництво переддипломної практики магістрів. Являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації, проходження і виконання звіту про проходження переддипломної практики. Містять основні вимоги до змісту, структури, оформлення звіту про практику. Розкривають тематику завдання, критерії оцінювання, організаційні аспекти захисту звіту про проходження переддипломної практики.
 • Item
  Об’єктно-орієнтоване програмування. Ч. 1
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Гришин, Володимир Сергійович; Карабут, Владлен Миколайович
  UKR: Наведені методика і послідовність проведення лабораторних робіт, вимоги до оформлення звіту з лабораторних робіт, запитання з самоконтролю до розділів, рекомендована література. Призначені для студентів спеціальності 131 – Прикладна механіка (бакалаврський рівень).
 • Item
  Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа (бакалаврський, магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Михайлюк, Олександр Володимирович; Прокоф’єва, Катерина Анатоліївна; Решетілова, Оксана Михайлівна; Савченко, Сергій Володимирович
  UKR: Рекомендації укладено на основі «Положення про виконання кваліфікаційної роботи в Українському державному університеті науки і технологій» (Дніпро, 2022. 47 с.), з урахуванням особливостей фахової підготовки за ОП «Документознавство та інформаційна діяльність», які конкретизують вимоги до обсягу, структури, змісту та оформлення ВКР. Призначені для студентів спеціальності 029 – інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОП – документознавство та інформаційна діяльність.
 • Item
  Іноземна мова в IT
  (Український державний университет науки і технологій, Дніпро, 2023) Кирпита, Тамара Володимирівна; Давидова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Методичні вказівки містять завдання для самостійного вивчення основних розділів граматики англійської мови і розвитку навичок вживання комп’ютерної термінології, тестові завдання для контролю знань, тексти для читання та розуміння іноземного матеріалу. Призначено для студентів спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі (бакалаврський рівень).
 • Item
  Управління зовнішньоекономічною діяльністю та маркетинг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Алєксєєнко, Інна Анатоліївна
  UKR: Наведені методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Управління зовнішньоекономічною діяльністю та маркетинг», а також рекомендації щодо виконання практичної частини індивідуальних завдань. Призначені для здобувачів освіти за спеціальностями 136 –металургія, 161 – хімічні технології та інженерія (магістерський рівень).
 • Item
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 161-хімічні технології та інженерія
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Старовойт, Анатолій Григорович; Малий, Євген Іванович; Голуб, Ірина Валеріївна; Чемеринський, Михайло Сергійович
  UKR: У методичних вказівках визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти студентами спеціальності 161 – хімічні технології та інженерія. Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинних галузевих стандартів вищої освіти.