Навчально-методичні матеріали (рекомендації, вказівки, практичні роботи тощо)

Permanent URI for this collection

ENG: Educational and methodological materials (recommendations, guidelines, practical works, etc.)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 195
 • Item
  Мікропроцесорні засоби автоматизації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Профатилов, Володимир Іванович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для виконання лабораторних занять студентами, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» по спеціальностям 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті) та 273 «Залізничний транспорт» (ОПП Системи керування рухом поїздів) денної форми навчання. Навчально-методичні рекомендації містять 9 лабораторних занять, у яких розглянуті арифметичні та логічні операції над двійковими та шістнадцятковими числами, система команд мікропроцесора 8086, а також приклади програмування на асемблері найбільш типових задач, таких як реалізація циклів та обробка масивів. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні відомості, порядок виконання лабораторних занять та питання для самоконтролю.
 • Item
  Управління якістю
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Должанський, Анатолій Михайлович; Бондаренко, Оксана Анатоліївна; Пульпінський, Володимир Борисович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» під час виконання практичних занять з дисципліни «Управління якістю». Навчально-методичні рекомендації містять інформацію, необхідну для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання практичних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт.
 • Item
  Математичний аналіз. Застосування визначеного інтеграла
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Максименкова, Юлія Анатоліївна; Михайлова, Тетяна Федорівна; Нечай, Ігор Вікторович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форми навчання спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 121 «Аналіз великих даних», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 174 «Автоматика та автоматизація на транспорті», 273 «Системи керування рухом поїздів» під час практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Математичний аналіз». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, варіанти індивідуальних завдань.
 • Item
  Технологія обробки типових деталей. Частина 3.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Анісімов, Володимир Миколайович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання за спеціальністю 131 – Прикладна механіка (освітня програма з технології машинобудування) під час виконання практичних занять з дисципліни «Технологія обробки типових деталей». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, приклади типових технологічних процесів механічної обробки «порожнистих циліндрів» (втулок), варіанти індивідуальних завдань, запитання щодо самоконтролю, рекомендовану літературу.
 • Item
  Технологія обробки типових деталей. Частина 2.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Анісімов, Володимир Миколайович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання за спеціальністю 131 – Прикладна механіка (освітня програма з технології машинобудування) під час виконання практичних занять з дисципліни «Технологія обробки типових деталей». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, приклади типових технологічних процесів механічної обробки важелів, вилок та зубчастих коліс, варіанти індивідуальних завдань, запитання щодо самоконтролю, рекомендовану літературу.
 • Item
  Технологія обробки типових деталей. Частина 1.
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Анісімов, Володимир Миколайович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання за спеціальністю 131 – Прикладна механіка (освітня програма з технології машинобудування) під час виконання практичних занять з дисципліни «Технологія обробки типових деталей». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, приклади типових технологічних процесів механічної обробки корпусних деталей та валів, варіанти індивідуальних завдань, запитання щодо самоконтролю, рекомендовану літературу.
 • Item
  Інтероперабельність транспортних систем. Дослідження технології прикордонних станцій при міжнародних перевезеннях
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Коробйова, Руслана Геннадіївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» за ОПП «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», ОПП «Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті» та ОПП «Транспортно-експедиторська діяльність та логістика» спеціальності 275.02 «Транспортні технології на залізничному транспорті». Навчально-методичні рекомендації містять приклад рішення практичної задачі з визначення тривалості перестановки вагонів міжнародних пасажирських поїздів на прикордонних станціях та приклад рішення практичної задачі визначення ємності колій для зберігання вагонних візків різної ширини колії на пункті перестановки вагонів. При вирішенні задач використовуються елементи теорії масового о6слуговування, управління запасами, математичної статистики та графоаналітичний метод визначення тривалості операцій технології залізничного транспорту.
 • Item
  Електричні апарати : навчально-методичні рекомендації до виконання контрольного завдання на тему: «Розрахунок електромагнітного контактора»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Устименко, Дмитро Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення та методику розрахунку електромагнітного контактора.
 • Item
  Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Лоза, Василь Григорович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх спеціальностей усіх освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання під час підготовки і виконання лабораторної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторної роботи, вимоги до аналізу результатів та оформлення роботи.
 • Item
  Переклад у галузі металургії, економіки і менеджменту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Шаркова, Наталія Федорівна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» (бакалаврський рівень) під час практичних занять з дисципліни «Переклад у галузі металургії, економіки і менеджменту». Навчально-методичні рекомендації базуються на аналізі текстів та доповнені різними лексичними тренувальними вправами, призначеними для засвоєння матеріалу, а також тренування словникового запасу, словотворчих моделей, передбачених програмою з даної дисципліни.
 • Item
  Технологія будівельних процесів : навчально-методичні рекомендації до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти ОПП «Архітектурне проєктування будівель і споруд»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нетеса, Андрій Миколайович; Нетеса, Микола Іванович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Архітектурне проєктування будівель і споруд» під час виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія будівельних процесів». Навчально-методичні рекомендації містять рекомендації щодо визначення обсягів та трудомісткості робіт при виконанні різноманітних будівельних процесів, розробленні на їх основі календарного графіка виконуваних робіт. Надано рекомендації щодо визначення для виконання цих робіт необхідних ресурсів, забезпечення їх комплексної механізації, розрахунку техніко-економічних показників, забезпечення якості та безпеки виконання робіт.
 • Item
  Технологія будівельних процесів : навчально-методичні рекомендації до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти ОПП «Будівництво та експлуатація будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нетеса, Андрій Миколайович; Нетеса, Микола Іванович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Будівництво та експлуатація будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення» під час виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія будівельних процесів». Навчально-методичні рекомендації містять рекомендації щодо визначення обсягів та трудомісткості робіт при виконанні різноманітних будівельних процесів, розробленні на їх основі календарного графіка виконуваних робіт. Надано рекомендації щодо визначення для виконання цих робіт необхідних ресурсів, забезпечення їх комплексної механізації, розрахунку техніко-економічних показників, забезпечення якості та безпеки виконання робіт.
 • Item
  Технологія будівельних процесів : навчально-методичні рекомендації до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти ОПП «Промислове і цивільне будівництво»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нетеса, Андрій Миколайович,; Нетеса, Микола Іванович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Промислове і цивільне будівництво» під час виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія будівельних процесів». Навчально-методичні рекомендації містять рекомендації щодо визначення обсягів та трудомісткості робіт при виконанні різноманітних будівельних процесів, розробленні на їх основі календарного графіка виконуваних робіт. Надано рекомендації щодо визначення для виконання цих робіт необхідних ресурсів, забезпечення їх комплексної механізації, розрахунку техніко-економічних показників, забезпечення якості та безпеки виконання робіт.
 • Item
  Технологія спеціальних робіт : навчально-методичні рекомендації до виконання курсового проєкту з виконання спеціальних робіт нульового циклу та каркасу багатоповерхової будівлі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нетеса, Андрій Миколайович; Нетеса, Микола Іванович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Промислове і цивільне будівництво» під час виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія спеціальних робіт». Навчально-методичні рекомендації містять рекомендації щодо визначення обсягів та трудомісткості робіт при виконання спеціальних робіт нульового циклу та каркасу багатоповерхової будівлі, розробленні на їх основі календарного графіка виконуваних робіт. Надано рекомендації щодо визначення для виконання цих робіт необхідних ресурсів, забезпечення їх комплексної механізації, розрахунку техніко-економічних показників, забезпечення якості та безпеки виконання робіт.
 • Item
  Навчально-методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці та захист навколишнього середовища» у випускних кваліфікаційних роботах для студентів усіх спеціальностей (бакалаврський та магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Єрьомін, Олександр Олегович; Суліменко, Сергій Євгенійович; Сухарева, Марина Віталіївна; Мєшкова, Анжеліка Геннадіївна; Баранова, Тетяна Євгеніївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами усіх спеціальностей при виконанні розділу «Охорона праці та захист навколишнього середовища» у кваліфікаційних роботах ОКР «бакалавр», «магістр». Викладено мету, вимоги щодо структури, змісту, обсягу та оформлення розділу. Призначені для студентів усіх спеціальностей.
 • Item
  Технологія спеціальних робіт : навчально-методичні рекомендації до виконання практичних робіт
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нетеса, Андрій Миколайович,; Нетеса, Микола Іванович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Промислове і цивільне будівництво» під час виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія спеціальних робіт». Навчально-методичні рекомендації містять рекомендації щодо визначення обсягів та трудомісткості робіт при виконанні різноманітних будівельних процесів, розробленні на їх основі календарного графіка виконуваних робіт. Надано рекомендації щодо визначення для виконання цих робіт необхідних ресурсів, забезпечення їх комплексної механізації, розрахунку техніко-економічних показників, забезпечення якості та безпеки виконання робіт.
 • Item
  Технологія будівельних процесів : навчально-методичні рекомендації до виконання курсового проєкту з улаштування нульового циклу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нетеса, Андрій Миколайович; Нетеса, Микола Іванович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Промислове і цивільне будівництво» та «Будівництво та експлуатація будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення» під час виконання курсового проєкту з дисципліни «Технологія будівельних процесів». Навчально-методичні рекомендації містять рекомендації щодо визначення обсягів та трудомісткості робіт при улаштуванні нульового циклу, розробленні на їх основі календарного графіка виконуваних робіт. Надано рекомендації щодо визначення для виконання цих робіт необхідних ресурсів, забезпечення їх комплексної механізації, розрахунку техніко-економічних показників, забезпечення якості та безпеки виконання робіт.
 • Item
  Зведення та монтаж будівель і споруд
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Нетеса, Андрій Миколайович; Нетеса, Микола Іванович; Радкевич, Анатолій Валентинович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання здобувачами вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Промислове і цивільне будівництво» та «Будівництво та експлуатація будівель і споруд спеціального та загальновійськового призначення» під час виконання практичних робіт з дисципліни «Зведення та монтаж будівель і споруд». Навчально-методичні рекомендації містять рекомендації щодо визначення обсягів та трудомісткості робіт при виконанні різноманітних будівельних процесів, розробленні на їх основі календарного графіка виконуваних робіт. Надано рекомендації щодо визначення для виконання цих робіт необхідних ресурсів, забезпечення їх комплексної механізації, розрахунку техніко-економічних показників, забезпечення якості та безпеки виконання робіт.
 • Item
  Технології захисту навколишнього середовища
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Суліменко, Сергій Євгенійович; Єрьомін, Олександр Олегович; Мєшкова, Анжеліка Геннадіївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» під час виконання та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврського рівня вищої освіти. Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення та перевірки кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинних галузевих стандартів вищої освіти.
 • Item
  Локальні мережі : навчально-методичні рекомендації щодо виконання групового завдання за результатами самостійної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Пахомова, Вікторія Миколаївна
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання групового завдання за результатами самостійної роботи з дисципліни «Локальні мережі».