Математичний аналіз. Застосування визначеного інтеграла

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами денної та заочної форми навчання спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 121 «Аналіз великих даних», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека», 174 «Автоматика та автоматизація на транспорті», 273 «Системи керування рухом поїздів» під час практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Математичний аналіз». Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, варіанти індивідуальних завдань.
Description
Ю. Maксименкова: ORCID 0000-0002-3949-9553; Т. Михайлова: ORCID 0000-0003-4609-7744; І. Нечай: ORCID 0000-0002-9250-7794
Keywords
навчально-методичні рекомендації, практичні заняття, самостійна робота, математичний аналіз, площа фігури, довжина кривої, поверхня обертання, статичний момент, центр ваги кривої, 1936, КФПМ (ДІІТ)
Citation
Математичний аналіз. Застосування визначеного інтеграла : навчально-методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи / упоряд.: Ю. А. Максименкова, Т. Ф. Михайлова, І. В. Нечай. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2024. 36 с.