Розвиток моделей реформування підприємств залізничного транспорту для підвищення економічної безпеки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ "Колор Принт", Мелітополь
Abstract
UK: Одним із провідних інструментів підвищення економічної безпеки підприємств є розвиток моделей їх реформування. Активний пошук фінансово-економічних моделей її функціонування, реформування й управління, технічного і технологічного оновлення є також основною складовою створення конкурентного ринку транспортних послуг.
RU: Одним из ведущих инструментов повышения экономической безопасности предприятий является развитие моделей их реформирования. Активный поиск финансово-экономических моделей ее функционирования, реформирования и управления, технического и технологического обновления также основной составляющей создания конкурентного рынка транспортных услуг.
Description
І. Рекун: ORCID 0000-0002-3536-7369
Keywords
економічна безпека, підприємства, розвиток моделей, транспортні послуги, экономическая безопасность, предприятие, развитие моделей, транспортные услуги, economic security, enterprise, models of development of, transportation services, КФЕБ
Citation
Рекун, І. І. Розвиток моделей реформування підприємств залізничного транспорту для підвищення економічної безпеки / І. І. Рекун // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : зб. наук. пр. МІДМУ "КПУ". – Мелітополь, 2016. – С. 85–88.