Вплив конструктивних параметрів кранових гальм на динамічні навантаження під час гальмування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська кваліфікаційна робота виконана на 58 сторінках, містить 23 ілюстрації, 2 таблиці та 25 використаних джерел. Метою роботи є аналіз впливу динамічних навантажень, що діють на привод і металеву конструкцію вантажопідйомних машин при гальмуванні механізму пересування крана, шляхом застосування пружинно-гідравлічного гальма. Для досягнення визначеної мети вирішені наступні задачі: 1. Провести аналіз класифікації існуючих кранових гальм та напрямки їх вдосконалення. 2. Розглянути конструкції кранових гальм та виконати аналіз їх переваг та недоліків. 3. Провести порівняльну характеристику під час використання пружинно-гідравлічного гальма з постійною та перемінною жорсткостями відповідно до традиційних фрикційних гальм. 4. Розробити вимоги щодо безпеки під час експлуатації вантажопідйомних машин та роботі у зоні підвищеної небезпеки.
ENG: The master's qualification work is completed on 58 pages, contains 23 illustrations, 2 tables and 25 used sources. The purpose of the work is to analyze the impact of dynamic loads acting on the drive and metal structure of forklift trucks during braking of the crane movement mechanism by using a spring-hydraulic brake. To achieve the defined goal, the following tasks were solved: 1. To analyze the classification of existing crane brakes and directions for their improvement. 2. Consider crane brake designs and analyze their advantages and disadvantages. 3. To carry out a comparative characteristic when using a spring-hydraulic brake with constant and variable stiffness in accordance with traditional friction brakes. 4. Develop requirements for safety during the operation of forklifts and work in the area of increased danger.
Description
Keywords
кранові гальма, пружинно–гідравлічне гальмо, вантажопідйомні машини, мостовий кран, механізм пересування, crane brakes, spring-hydraulic brake, lifting machines, bridge crane, movement mechanism, ВКР, КПММ
Citation
Васильєв Д. С. Вплив конструктивних параметрів кранових гальм на динамічні навантаження під час гальмування : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 133 – галузеве машинобудування / наук. керівник С. В. Ракша ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро. 2022. 58 с.