Магістерські роботи кафедри Прикладна механіка та матеріалознавство (КПММ)

Permanent URI for this collection

UKR: Магістерські роботи кафедри "Прикладна механіка та матеріалознавство"
ENG: Master Thesis " Applied Mechanics and Materials Science"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Відмови й несправності вантажних транспортних засобів Scania та Man, оцінка та аналіз
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Іващенко, Антон Юрійович
  UKR: Магістерська кваліфікаційна робота виконана на 133 сторінках, містить 102 ілюстрації, 2 таблиці та 77 використаних джерел. Актуальність роботи полягає у тому, що аналіз несправностей та відмов вантажних транспортних засобів дозволить акцентувати увагу на конструктивному та технологічному поліпшенні проблемних вузлів та деталей автомобілів. У кваліфікаційній роботі наведені технічні рекомендації щодо доцільності конструктивного і технічного аналізу причин появи несправностей та відмов вантажних автомобілів на основі даних діючого підприємства «Дніпро-Скан-Сервіс» з оцінки технічного стану автомобілів, розглянуті питання технології усунення несправностей у вигляді класичних та новітніх технологічних процесів, надані авторські пропозиції з поліпшення проблемних вузлів вантажівок Scania та Man, що включають нові технічні рішення вузлів, застосування при конструюванні т а виробництві сучасних матеріалів і технологій, кібернетичного оновлення деталей та складальних одиниць автомобіля. В подальшому доцільно виконати поглиблений аналіз несправностей та відмов вантажних транспортних засобів. Мета роботи – встановлення причинно-наслідкового зв’язку між несправностями та відмовами елементів автомобільних транспортних засобів типу Scania і Man та причинами їх появи, а також дослідження конструктивних частин вантажівок і виявлення найбільш раціональних напрямків оптимізації майбутніх конструктивних рішень з цього напрямку.
 • Item
  Вплив конструктивних параметрів кранових гальм на динамічні навантаження під час гальмування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Васильєв, Дмитро Сергійович
  UKR: Магістерська кваліфікаційна робота виконана на 58 сторінках, містить 23 ілюстрації, 2 таблиці та 25 використаних джерел. Метою роботи є аналіз впливу динамічних навантажень, що діють на привод і металеву конструкцію вантажопідйомних машин при гальмуванні механізму пересування крана, шляхом застосування пружинно-гідравлічного гальма. Для досягнення визначеної мети вирішені наступні задачі: 1. Провести аналіз класифікації існуючих кранових гальм та напрямки їх вдосконалення. 2. Розглянути конструкції кранових гальм та виконати аналіз їх переваг та недоліків. 3. Провести порівняльну характеристику під час використання пружинно-гідравлічного гальма з постійною та перемінною жорсткостями відповідно до традиційних фрикційних гальм. 4. Розробити вимоги щодо безпеки під час експлуатації вантажопідйомних машин та роботі у зоні підвищеної небезпеки.
 • Item
  Технологічні та проектні рішення кузовної дільниці СТО автомобілів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бурцев, Микола Олексійович
  UKR: Магістерська кваліфікаційна робота виконана на 74 сторінках, містить 62 ілюстрацій, 9 таблиць та 20 використаних джерел. Метою роботи є аналіз способів та методів відновлення кузовів легкових автомобілів, розробка планувальних та технологічних рішень кузовної ділянки станції технічного обслуговування, зокрема, ділянки з відновлення лакофарбових покриттів. В роботі виконано: обґрунтування обраних планувальних та технологічних рішень кузовної ділянки, вибору інструменту і обладнання; технологічний розрахунок сто з розподілом ресурсів та обладнання; аналіз фарбувальних методів та матеріалів для фарбування легкових автомобілів в умовах кузовної ділянки СТО; встановлено послідовність відновлення лакофарбових покриттів; запропоновано заходи з безпечного функціонування кузовної ділянки.
 • Item
  Дослідження параметрів безпеки при експлуатації спецавтотранспорту для перевезення небезпечних наливних вантажів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Черкудінов, Володимир Едуардович
  UK: Магістерська робота виконана на 78 сторінках, містить 14 рисунків, 2 таблиці, 10 схем, 3 фотографії та 17 використаних джерел. В роботі досліджуються питання пов'язані з безпечною експлуатацією автоцистерн для перевезення небезпечних наливних вантажів. Особливу увагу приділено аналізу аварійності за останні роки та дослідження несправностей автоцистерн, що сприяють кількісним втратам нафтопродуктів. Використовуючи теоретичне осмислення наукових праць та аналіз критеріїв безпеки при експлуатації автомобільних цистерн встановлено, що основні причини небезпечних ситуацій пов' язані з дефектами і втомними явищами в металах та зварних елементах цистерн. Сформульовані основні висновки, в яких наголошено, що особливу увагу необхідно приділяти контролю якості зварних з'єднань та своєчасному діагностуванню можливих руйнувань. Враховуючи, щ о автоцистерна перевозить вантаж, який діє на оболонку резервуара та зварювальні шви агресивно, при розрахунку необхідно приймати підвищеню коефіцієнту запасу міцності. Або враховувати додаткові антикорозійні матеріали які будуть захищати цистерну від дії агресивного середовища.
 • Item
  Визначення та порівняльний аналіз кінематичних характеристик автоматичних трансмісій вантажного автомобіля
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Хорольський, Владислав Олександрович
  UK: Магістерська робота виконана на 62 сторінках, містить 30 ілюстрацій, та 27 використаних джерел. Виконано огляд конструкцій і головних параметрів автоматичних і роботизованих коробок передач вантажних автомобілей відомих світових корпорацій, що займаються їх розробкою і виробництвом. Розглянути конструкції планетарних рядів, що входять в АКПП автомобілів. Представлені формули за якими визначаються передавальні числа цих механізмів. За допомогою інструментів візуального програмування додатку Simulink системи Matlab створена і налагоджена S-модель розподілу передавальних чисел коробки передач за законом геометричної прогресії з корекцією результату за лінійним законом.
 • Item
  Дослідження ефективності роботи бульдозерного неповоротного відвала з комбінованою ножовою системою
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Реутов, Роман Олександрович
  UK: Магістерська робота виконана на 71 сторінках, містить 44 ілюстрацій, 24 таблиці та 11 використаних джерел. В магістерській роботі виконані дослідження фізичної моделі неповоротного відвала бульдозера з комбінованою ножовою системою щодо підвищення ефективності використання бульдозера з робочим органом інтенсифікуючої дії на ґрунт енергозбережного типу. Для підтвердження ефективності раціонального застосування даної моделі ножової системи виконані співставлення сили копання, потужності копання, продуктивності та енергоємності, які свідчать про більшу ефективність запропонованого технічного рішення порівняно з традиційними неповоротними відвалами бульдозерів. На основі результатів досліджень зроблені висновки, що даний тип комбінованої ножової системи при копанні ґрунтів є найбільш ефективним і впровадження є доцільним. Розроблені основи охорони праці та безпеки під час експлуатації бульдозерів та заходи безпеки у надзвичайних ситуаціях. Мета дослідження - зниження енергоємності процесу розробки ґрунту бульдозером з неповоротним відвалом, підвищення продуктивності, розширення технологічних можливостей бульдозера та зменшення матеріалоємності обладнання. Об’єкт дослідження – Процес копання ґрунту бульдозером з неповоротним відвалом та комбінованою ножовою системою. Предмет дослідження – раціональні параметри комбінованої ножової системи. Методи дослідження – аналітичний та експериментальний.
 • Item
  Дослідження залежності енерговитрат на кочення коліс вантажівок від конструкції шин
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Марченко, Микита Анатолійович
  UK: Магістерська робота виконана на 94 сторінках, містить 16 ілюстрацій, 1 таблиця та 80 використаних джерел. Актуальність роботи обумовлена необхідністю оцінки автомобільних шин задля підвищення безпеки й ефективності експлуатації автомобільного транспорту, оскільки на сьогоднішній день автомобільний транспорт є найбільш затребуваним способом доставки вантажів та пасажирів, як в Україні, так і у всьому світі. Одним з основних експлуатаційних параметрів шини є тиск в шинах, який необхідно контролювати для зменшення витрат на безпечну експлуатацію автомобіля та продовження його ресурсу. Внаслідок моніторингу тиску та збільшення ресурсу шин, знизиться викид у навколишнє середовище шкідливого гумового пилу: зниження викидів якого протягом року складе в середньому близько 190 кг на один автомобіль. Відповідно зниження викидів шкідливих речовин із відпрацьованими газами внаслідок зниження витрати палива: викиди оксиду вуглецю (CO) знизяться на 94,2 кг, вуглеводнів (CH) на 30,18 кг та оксидів азоту (NOx) на 135,33 кг. Мета роботи – визначення конструктивних параметрів шин, від яких залежать енерговитрати на кочення коліс вантажівок.
 • Item
  Дослідження ефективності роботи ґрунтового котка з комбінованою робочою поверхнею
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Золоторог, Роман Олександрович
  UK: Магістерська робота виконана на 111 сторінках, містить 75 ілюстрацій, 10 таблиць та 26 використаних джерел. В магістерській роботі зроблені розрахунки моделі взаємодії робочого органу катка блокуючої дії з ґрунтом. В роботі виконані розрахунки сили тяги, яка змінюється в залежності від внутрішнього діаметра вальця, та порахована кількість проходів та технічна продуктивність котка. Для підтвердження раціонального використання даної моделі вальця побудовані графіки залежностей контактного тиску від форми поверхні робочого органу, роботи при ущільнені статичним навантаженням, глибини взаємодії вальця з ґрунтом, сили тяги від виду робочого органу. З побудованих графіків можна зробити висновки, що дана модель вальця, для ущільнення необхідних ґрунтів, являється найбільш ефективною, і впровадження є доцільним. Розроблені основи охорони праці та безпеки під час виконання робіт модернізації та експлуатації профільного котка. Мета дослідження: розробка найбільш ефективного комбінованого профілю робочої поверхні котка грунтоущільнюючої машини. Об’єкт дослідження – Процес ущільнення ґрунту профільним робочим органом котка. Предмет дослідження – раціональні параметри профільного робочого органу котка. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Методика визначення зусилля ступінчатого розширювання техно- логічних порожнин у rрунті для лінійно протяжних об'єктів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Голиборода, Денис Васильович
  UK: Магістерська робота виконана на 80 сторшках, містить 25 рисунюв, 7 таблиць та 56 використані джерела. В роботі проведено огляд варіантів отримання технолопчних порожнин у rрунті ТПГ для прокладання лінійно протяжних об' єктів ЛПО, проведено патентний огляд варіантів проколювання отворів та їх розширення, приведена теорія визначення опору переміщення конусно- циліндричного робочого органу в залежності від характеристик rрунту, знайдена залежність впливу розміру накінечника від діаметра та кількості футлярів, що прокладаються одночасно. Наведено теорію визначення сили проколу при поступовому розширенні ТПГ .РО,конусно-циліндричної форми. Проведено експериментальне дослідження на лабораторній установці кафедри прикладної механіки та матеріалознавства по підтвердженню теорії. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих факторів при роботі проколюючої та лабораторних установок, розроблені рекомендації по заходах протипожежної безпеки яка може трапитись на місці виконання робіт.
 • Item
  Пiдвищення паливної економiчностi автомобiльних ДВЗ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Вовченко, Микита Дмитрович
  UK: Магістерська робота виконана на 66 сторінках, містить 15 ілюстрацій, 3 таблиці та 11 використаних джерел. В магістерській роботі проведені розрахунки основних параметрів двигуна. В роботі проведений аналіз шумової характеристики двигуна, аналіз впливу впорскування води на основі характеристик двигуна внутрішнього згорання такі як потужність, витрата палива та крутний момент з якого була розроблена система подачі води в розгалужену частину колектора двигуна. Для підтвердження раціонального використання системи подачі води до ДВЗ побудовані графіки залежностей потужності від частоти обертання, крутного моменту від частоти обертання, питомої витрати палива від частоти обертання, циклової подачі від частоти обертання. З побудованих графіків можна зробити висновки, що дана система для подачі води до ДВЗ, являється найбільш ефективною, і впровадження є доцільним. Мета дослідження полягає в дослідженні економічної ефективності ДВЗ при використанні системи уприскування води до системи живлення ДВЗ. Об'єкт дослідження - система живлення ДВЗ . Предмет дослідження - економічність системи уприскування води до системи живлення ДВЗ . Метод дослідження - розрахунково-експериментальний.
 • Item
  Визначення виливу форми та частоти обертання бурової головки на зусилля проколювання горизонтально направленої пілотної свердловини
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Благовірний, Владислав Віталійович
  UK: Магістерська робота виконана на 96 сторшках, містить 38 рисунюв, б таблиць та 77 використані джерела. В роботі проведено огляд варіантів отримання горизонтальних отворів у rрунті для прокладання комунікацій, проведено патентний огляд варіантів керування траєкторією пілотної свердловини, та форми наконечника пілотного робочого органу РО. В процесі досліджень пілотних робочих наконечників були отримані розміри, що дають змогу найбільш ефективно виконувати проколювання Т І К та керування траєкторією. Визначено зусилля занурення РО в залежності від габаритних розмірів та типу rрунту та величина бічного зміщення РО в процесі керування траєкторіє, та вплив ваги штанг на керованість процесом. Встановлена мінімальна частота обертання РО, що обмежена характеристиками локаційної системи та можливостями установки для статичного проколювання. Проведено експериментально дослідження на лабораторній установці кафедри. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих факторів, що діють на оператора при роботі установки. Видані рекомендації щодо розмірів пілотних наконечників робочих органів.
 • Item
  Вплив розмірів складових ланок випробувального стенду для осей колісних пар на власні частоти коливань
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Ярковий, Дмитро Миколайович
  UK: В магістерській роботі виконано огляд конструкцій для випробування осей колісних пар рухомого складу залізниць на витривалість. Дан опис методики побудови рівнянь рухів ланок стенду. Розраховані вихідні дані, що необхідні для визначення власних частот стенду. У пакеті Mathcad розроблений та налаштований алгоритм для визначення власних частот стенду. На математичній моделі виконані дослідження впливу на власні частоти розмірив важелів стенду. Побудовані графіки залежності власних частот стенда вид маси важелів, що пов’язана зі зміною розмірів їх перетину.
 • Item
  Дослідження процесу проколювання ґрунту з корекцією траєкторії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Шнурова, Юлія Костянтинівна
  UK: В роботі проведено огляд варіантів отримання горизонтальних порожнин у ґрунті для прокладання лінійно протяжних об’єктів, проведено патентний огляд варіантів корегування траєкторії отворів, огляд варіантів систем контролю положення бурової голівки в масиві ґрунту. Окремо було вивчено досліди проведені Харківськими колегами та на основі них проведені натурні польові випробування для підтвердження теоретичних викладок. Практично, на базі робочої машини для проколювання ґрунту з корекцією траєкторії МПК-40-100 фірми МБК «Сінергія», м. Дніпро, проведено ряд практичних дослідів для визначення ефективності використання бурової голівки зі скосом, для проколювання стартових отворів, в ході яких визначили найбільш прийнятний кут загострення та діаметр голівки. Отримані результати були перевірені на кількох об’єктах, де довжина керованого проколу сягала 55-60 м. Проведено аналіз небезпечних і шкідливих факторів при роботі проколюючої та лабораторних установок. Видані рекомендації щодо розмірів, кута загострення робочого органу в залежності від типу ґрунту та його вологості Мета дослідження полягає у встановленні впливу параметрів робочого органу на фізичні процеси формування свердловини з криволінійною траєкторією в масиві ґрунту, провести експериментальні дослідження процесів керованого проколу ґрунту в залежності від параметрів робочого органу для перевірки теоретичних. Предмет дослідження – закономірності проколу ґрунту робочим органом з асиметричним наконечником у вигляді зміщеної конічної форми. Метод дослідження – аналітичні викладки та перевірка на робочому обладнанні в реальних умовах.
 • Item
  Дослідження технологічної системи «екскаватор-самоскид» з метою підвищення техніко-економічних показників
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Ткаченко, Михайло Романович
  UK: Метою дослідження є встановлення закономірності впливу техніко-експлуатаційних показників роботи самоскидів на продуктивність системи «екскаватор-самоскид» і екскаватора зокрема. Розглянута класифікація систем «екскаватор - самоскид». Проведені дослідження процесу функціонування систем «екскаватор - самоскид». Виявлені умови які призводять до збільшення вироблення системи «екскаватор – самоскид». Отримані закономірності зміни продуктивності дозволяють створити модель опису функціонування системи «екскаватор - самоскид» з урахуванням дискретності технологічного процесу.
 • Item
  Розробка алгоритму прискореного розрахунку потужності похилого ланцюгового елеватору
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Поздняков, Валер’ян Олегович
  UK: В магістерській роботі проведено аналіз залежності всіх розрахункових величин від проектних параметрів елеватору. Побудовано алгоритм прискореного визначення потужності приводу елеватору по його проектним характеристикам. Розроблені основи охорони праці та безпеки при роботі похилих елеваторів. Мета роботи полягає в дослідженні впливу проектних характеристик похилих ковшових ланцюгових елеваторів на потужність його приводу. Предмет дослідження – прискорений алгоритм розрахунку потужності приводу похилого ковшовогох ланцюгового елеватору від проектних даних. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Прогнозування залишкового ресурсу будівельної відновлювальної техніки підприємств транспорту
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Панченко, Тимур Володимирович
  UK: Метою даної роботи є дослідження змін залишкового ресурсу в процесі експлуатації будівельної відновлювальної техніки. Проведено аналіз сучасних методів визначення залишкового ресурсу будівельної відновлювальної техніки підприємств транспорту, та на їх основі удосконалено методику розрахунку визначення залишкового ресурсу. Створена програма розрахунку залишкового ресурсу в середовищі Delphi. При використанні комп’ютерних технологій на ділянках діагностики, прогнозований залишковий ресурс можна проводити по всім збірним одиницям та машинам в цілому. При цьому в розрахунку враховується показник ступені який характеризується інтенсивністю зміни діагностичного параметру в усьому діапазоні напрацювань і який залежить від умов експлуатації і режимів роботи.
 • Item
  Обґрунтування конструктивних параметрів кранових пружних буферних пристроїв
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Нікітенко, Євгеній Сергійович
  UK: Метою магістерської роботи є аналіз конструктивного виконання захисних систем мостових кранів, виявлення перспективних напрямів удосконалення пружних буферних пристроїв і обґрунтування їх конструктивних параметрів. Виконано порівняльний аналіз різних типів буферних пристроїв за будовою, за принципом дії, за ефективністю роботи під час контакту крана з тупиковим упором. Запропонована математична модель руху мостового крана при наїзді на тупикові упори дозволяє провести аналіз ефективності різних типів пружних кранових буферів, встановити раціональні параметри та характеристики. Встановлено вплив параметрів буферних пристрів на динамічні навантаження, які сприймають елементи конструкції крана та підкранових споруд під час їх спрацювання, та на характеристики динамічних процесів гальмування.
 • Item
  Комплексна оцінка з метою підвищення технологічного рівня ремонтних майстерень Держспецтрансслужби
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Мирошниченко, Сергій Станіславович
  UK: Отримано статистичні оцінки впливу технологічного рівня ремонтних майстерень підприємств на показники технічної готовності, собівартості ремонту та тривалості ремонтно-обслуговуючих робіт. Проведені дослідження дозволили придбати нові знання в області оцінки технологічного рівня ремонтних майстерень і вдосконалювати на цій основі параметри технічного сервісу техніки. Основні результати досліджень використані в підрозділах Держспецтрансслужби при технологічній підготовці ремонтних майстерень до обслуговування машин і забезпеченню їх готовності до виконання завдань за призначенням.
 • Item
  Дослідження та розробка вібраційної системи ґрунтоущільнювального котка
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Ковальов, Максим Максимович
  UK: В магістерській роботі: проведена оцінка та аналіз досліджень в області створення вібраційних систем машин; розроблена конструкція та розрахункова схема планетарного вібраційного збуджувача коливань з внутрішньою обкаткою кільцевого дебалансу, що створює потужну збурюючу силу; надані пропозиції щодо розміщення дебалансів та визначення їх раціональних параметрів; надані рекомендації щодо альтернативного вибору структурної та параметричної схеми складових частин вібраційних систем; визначені раціональні схем встановлення дебалансів в котках для ущільнення ґрунту. Розроблені основи охорони праці та безпеки при роботі з віброустановками. Мета дослідження полягає в розробці дебалансних систем вібраційного обладнання для ґрунтоущільнювального котка. Об’єкт дослідження – вібраційна система ґрунтоущільнювального котка. Предмет дослідження – раціональні параметри вібраційної системи ґрунтоущільнювального котка. Метод дослідження – аналітичний.
 • Item
  Дослідження власних і вимушених коливань відцентрово-ливарного модуля на карданній підвісці
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Киричук, Владислав Володимирович
  UK: магістерській роботі виконано огляд конструкцій відцентрових ливарних машин, які мають жорсткий і пружній устрій опор форми. Розроблена математична модель вільних і вимушених коливань відцентрово-ливарного модуля на карданній підвісці. Складено алгоритми розрахунку власних частот та амплітудно-частотної характеристик ливарного модуля. На математичні моделі виконані дослідження впливу на власні частоти довжини деталей підвіски. Побудована та досліджена амплітудно-частотна характеристика відцентрового ливарного модуля. У розділу охорони праці і дій у надзвичайних ситуаціях описані правила безпечної роботи в ливарних цехах, які мають відцентрові ливарні машини та супутнє обладнання.