Колісна пара рухомого складу для двох стандартів ширини колії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UK: Колісна пара рухомого складу для двох стандартів ширини колії складається з осі, та розташованих на ній коліс. Одне з коліс виконане комбінованим одночасно для двох колій різної ширини і має дві поверхні з колами кочення різного діаметра, які відрізняються одне від одного на висоту гребеня колеса, а від діаметра іншого колеса вони відрізняються на половину висоти гребеня колеса, одне коло більше, а друге - менше. При цьому одне колесо з'єднане з віссю пресовою посадкою, а комбіноване колесо змонтовано на роликових підшипниках з можливістю вільного обертання.
RU: Колесная пара подвижного состава для двух стандартов ширины колеи состоит из оси и расположенных на ней колес. Одно из колес выполнено комбинированным одновременно для двух колей различной ширины и имеет две поверхности с кругами катания различного диаметра, которые отличаются друг от друга на высоту гребня колеса, а от диаметра другого колеса они отличаются на половину высоты гребня колеса, один круг больше, а второй – меньше. При этом одно колесо соединено с осью прессовой посадкой, а комбинированное колесо смонтировано на роликовых подшипниках с возможностью свободного вращения.
EN: A wheel pair of rolling stock for two standards of width of gauge consists of an axis and wheels located on it. One of the wheels is combined for the two gauges of different width and has two surfaces with wheel rolling circles of different diameter which differ from each other by the height of the wheel rim, and they differ from the diameter of the other wheel by half of the height of the wheel rim, one circle being larger and the second being smaller. At that, one wheel is press fit on axis, and combined wheel is mounted on roller bearings with possibility of rotation.
Description
С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304
Keywords
МПК B61F 7/00, залізничний транспорт, конструкція колісних пар, стандарти ширини колії, патент, КВВГ, КВПС, КМТ
Citation
Колісна пара рухомого складу для двох стандартів ширини колії: пат. 61310 Україна: МПК B61F 7/00. № 20021210732; заявл. 28.12.2002; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11. 2 с.