Організаційно - правовий інструментарій збалансування волі перших керівників держави з думкою громадськості – необхідна компонента удосконалення системи державного управління (Організаційно-правові моменти участі громадськості в управлінні державою)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. У статті піднято проблему удосконалення державного управління в умовах перманентного реформування посттоталітарного суспільства. Розкрито взаємозв'язок використання громадської ініціативи у цьому процесі з ефективністю державного управління, раціональним використанням ресурсів, висхідним розвитком суспільства. Результати. За результатами вивчення громадської думки та наявними публікаціями вироблено пропозиції з визначення напрямів удосконалення управління. Розглянуто характер прорахунків та ріст можливих збитків від низької відповідальності за непрофесійні рішення або її відсутності в управлінців. Наведено приклади отримання можливих позитивних змін у сфері управління у результаті збалансування як волі Перших осіб Держави з громадською думкою, так і на низових рівнях управління, усунення прорахунків в національній економіці та розвитку суспільства і держави загалом. Наукова новизна. Обґрунтовано правові та законодавчі причини відсутності відповідальності за результати управління та шляхи і методи її забезпечення. Запропоновано принципи, які спроектувавши на будь-яку галузь національної економіки чи у регіональному плані дозволять, посилити відповідальність за прийняті рішення та таким чином забезпечити підвищення ефективності управління. Вироблено рекомендації підтримки поряд з концептом відповідальності, організаційно-правових механізмів збалансування волі першого керівника з громадською думкою на всіх управлінських рівнях від керівників підприємств до Першого керівника Державного рівня, формування кодексу моральності ін. Практична значимість творчої ідеї полягає у широких можливостях використання запропонованих розробок і пропозиції у цій сфері в практичну управлінську діяльність. При внесенні корективу в статут підприємства, галузі чи іншого господарського та державного формування, та кодекс правил поведінки держслужбовця, менеджера, пересічного працівника, підприємця, власника, дозволить сформувати сприятливий, творчий клімат на місцях та забезпечити стабільність у суспільстві.
Description
B. Andrushkiv: ORCID 0000-0003-4897-5539, L. Golovkova: ORCID 0000-0001-5473-6644, N. Kyrych: ORCID 0000-0001-7728-978, O. Pohajdak: ORCID 0000-0002-4070-6863.
Keywords
адміністративно-територіальна реформа, громадська думка, відносини, збалансування, управління, ідеологія, посттоталітарне суспільство, президент, керівник, ефективність, administrative-territorial reform, Public Opinion, relationships, balancing, management, ideology, post-totalitarian society, president, head, efficiency, КФЕБ
Citation
Андрушків Б. М., Головкова Л. С., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Шерстюк Р. П., Безкоровайний З. Г., Ханнуф К. Є. Організаційно-правовий інструментарій збалансування волі перших керівників держави з думкою громадськості – необхідна компонента удосконалення системи державного управління (Організаційно-правові моменти участі громадськості в управлінні державою). Review of Transport Economics and Management. 2021. Вип. 6 (22). С. 118–126. DOI: 10.15802/rtem2021/261149.