Інші праці КМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Методичні вказівки до організації, порядку проведення переддипломної практики під час підготовки фахівців за освітньою програмою "Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073-Менеджмент
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Аніщенко, Людмила Олександрівна; Каут, Ольга Вікторівна; Шпортько, Ганна Юріївна
  UKR: Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 073 – Менеджмент, за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання. Методичні вказівки розроблені для здобувачів вищої освіти та викладачів, які здійснюють керівництво переддипломної практики магістрів. Являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації, проходження і виконання звіту про проходження переддипломної практики. Містять основні вимоги до змісту, структури, оформлення звіту про практику. Розкривають тематику завдання, критерії оцінювання, організаційні аспекти захисту звіту про проходження переддипломної практики.
 • Item
  Управління зовнішньоекономічною діяльністю та маркетинг
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Алєксєєнко, Інна Анатоліївна
  UKR: Наведені методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Управління зовнішньоекономічною діяльністю та маркетинг», а також рекомендації щодо виконання практичної частини індивідуальних завдань. Призначені для здобувачів освіти за спеціальностями 136 –металургія, 161 – хімічні технології та інженерія (магістерський рівень).
 • Item
  Методичні вказівки до організації, порядку проведення виробничої практики під час підготовки фахівців за освітньою програмою «Менеджмент промислових та бізнес організацій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 – Менеджмент
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Аніщенко, Людмила Олександрівна; Крамаренко, Аліса Василівна; Каут, Ольга Вікторівна; Шпортько, Ганна Юріївна
  UKR: Методичні вказівки розроблені для здобувачів вищої освіти та викладачів, які здійснюють керівництво виробничої практики бакалаврів. Являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації, проходження і виконання звіту про проходження виробничої практики. Містять основні вимоги до змісту, структури, оформлення звіту про практику. Розкривають тематику індивідуального завдання, критерії оцінювання, організаційні аспекти захисту звіту про проходження виробничої практики. Призначені студентів спеціальності 073 – Менеджмент, за освітньою програмою «Менеджмент промислових та бізнес організацій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання. Друкуються за авторською редакцією.
 • Item
  Методичні вказівки до організації, порядку проведення переддипломної практики під час підготовки фахівців за освітньою програмою "Менеджмент промислових та бізнес організацій" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073-Менеджмент
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Аніщенко, Людмила Олександрівна; Каут, Ольга Вікторівна; Шпортько, Ганна Юріївна
  UKR: Методичні вказівки розроблені для здобувачів вищої освіти та викладачів, які здійснюють керівництво переддипломної практики бакалаврів. Являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації, проходження і виконання звіту про проходження переддипломної практики. Містять основні вимоги до змісту, структури, оформлення звіту про практику. Розкривають тематику завдання, критерії оцінювання, організаційні аспекти захисту звіту про проходження переддипломної практики. Призначені студентів спеціальності 073 – Менеджмент, за освітньою програмою «Менеджмент промислових та бізнес організацій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання. Друкуються за авторською редакцією.
 • Item
  Організація та планування в промисловості
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Вишневська, Марія Костянтинівна; Крамаренко, Аліса Василівна
  UKR: Наведені методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання. Призначені для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 –Менеджмент, спеціалізацій «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (магістерський рівень).
 • Item
  Авторське право
  (Акцент ПП, Дніпро, 2021) Іващенко, Валерій Петрович; Пройдак, Юрій Сергійович; Фріман, Ірина Михайлівна; Фріман, Євгеній Михайлович
  UKR: Викладені поняття авторського прав, його предмет, функції і джерела. В розділах навчального посібника розглянуто суб’єкти, об’єкти та зміст авторського права. Відображено зміст майнових та немайнових прав авторів, підстави обмеження авторських прав. Розглянуто строк чинності авторського права, порядок реєстрації та поняття презумпції авторського права. Проаналізовано поняття, зміст та види авторських договорів, сторони авторських договорів. Визначено поняття суміжних прав, об’єкти та суб’єкти суміжних прав, підстави виникнення суміжних прав, а також правові основи захисту авторського та суміжних прав, міжнародні аспекти охорони авторського та суміжних прав. Навчальний посібник призначений на студентів закладів вищої освіти технічного та управлінського профілю.
 • Item
  Основи технічної творчості
  (Акцент ПП, м. Дніпро, 2021) Пройдак, Юрій Сергійович; Іващенко, Валерій Петрович; Селівьорстов, Вадим Юрійович; Фріман, Ірина Михайлівна; Фріман, Євгеній Михайлович
  UKR: Викладені поняття технічної творчості, розкриті етапи технічної творчості в процесі створення технічних об'єктів. Проаналізовано поняття творчості, надана загальна характеристика видів і рівнів творчості. Розкрито поняття системного підходу в технічній творчості. Охарактеризований розвиток методики технічної творчості і методи пошуку нових технічних рішень. Освітлені основні етапи і поняття раціонального творчого процесу, а також рівні творчої діяльності. Розглянуто сучасні методи організація творчого колективу. Навчальний посібник призначений на студентів закладів вищої освіти технічного і управлінського профілю.
 • Item
  Операційний менеджмент
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Лисенко, Тетяна Іллівна; Мироненко, Микола Андрійович; Усіченко, Ірина Володимирівна; Алєксєєнко, Інна Анатоліївна
  UKR: Містить основні проєктні рішення в операційному менеджменті. Особлива увага приділяється виробничій системі Toyota як прикладу побудови ефективної операційної системи. Призначений для студентів спеціальності 073 – менеджмент (бакалаврський рівень).
 • Item
  Ризик-менеджмент логістичної системи промислових підприємств
  (Поліграфцентр «Формат», Дніпро, 2022) Каут, Ольга Вікторівна; Шпортько, Ганна Юріївна; Аніщенко, Людмила Олександрівна
  UKR: У монографії авторами досліджено питання сучасних підходів до управління ризиками, системи ризик-менеджменту та логістичної системи промислових підприємств. Робота виконана в рамках бюджетної теми Б404050019, яка виконувалась на кафедрі менеджменту Національної металургійної академії України у 2019 – 2021 роках. Розраховано на викладачів та студентів економічних спеціальностей, передовсім технічних вузів, зокрема при опрацюванні ними розділів навчальних програм з дисциплін «Управління ризиками», «Логістика», «Менеджмент організації», слухачів факультету підвищення кваліфікації, аспірантів та керівників підприємств, буде корисна й всім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з управління підприємствами та логістики.
 • Item
  Дослідження можливості переходу енергетичного підприємства на засади концепції ощадливого виробництва
  (Поліграфцентр «Формат», Дніпро, 2022) Мироненко, Микола Андрійович; Лисенко, Тетяна Іллівна; Усіченко, Ірина Володимирівна; Алєксєєнко, Інна Анатоліївна
  UKR: У монографії авторами досліджено питання можливості переходу енергетичного підприємства на засади концепції ощадливого виробництва. Доведена ефективність застосування організаційних інструментів заради досягнення вказаної мети. Робота виконана в рамках бюджетної теми Б404030019, яка виконувалась на кафедрі менеджменту Національної металургійної академії України у 2019 – 2021 роках. Розраховано на студентів економічних спеціальностей передовсім технічних вузів, зокрема при опрацюванні ними розділів навчальної програми з дисципліни ”Менеджмент ощадливого виробництва”, слухачів факультету підвищення кваліфікації, аспірантів та керівників підприємств, які цікавляться новітніми тенденціями в галузі організації та управління виробництвом.
 • Item
  Стратегічне управління персоналом промислового підприємства
  (Поліграфцентр «Формат», Дніпро, 2022) Козенков, Дмитро Євгенович; Альошина, Тетяна Валеріївна; Крамаренко, Аліса Василівна; Вишневська, Марія Костянтинівна
  UKR: У монографії авторами досліджено теоретико-методичні засади стратегічного управління персоналом промислового підприємства. Роботу виконано авторським колективом кафедри менеджменту Українського державного університету науки і технологій на основі власних розробок в рамках бюджетної теми Б404010019 та дослідження наукових джерел. Розраховано на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, науковців і практиків.
 • Item
  Дослідження видів стимулювання молодих спеціалістів щодо залучення до роботи на промисловому підприємстві
  (Publishing Group „Vědecká perspektiva“; Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Česká republika, 2022) Синиціна, Юлія Петрівна; Шпортько, Ганна Юріївна; Малюгіна, Аліна Миколаївна
  UK: Мета. Автори ставлять за мету встановити види мотивування молодих спеціалістів, на підставі дослідження чинників та переваг які впливають на їх залучення до роботи на промислових підприємствах. Для визначення особливостей мотивування випускників ЗВО (молодих спеціалістів) потрібно оцінити ставлення молоді до працевлаштування. Методика. Для виявлення найбільш значущих мотиваційних факторів для майбутньої роботи, серед студентів, було проведено опитування 100 респондентів. Першим етапом було встановлення основних факторів, що вливають на вибір роботи, а другим – встановлення пріоритетів видів матеріальної чи нематеріальної мотивації серед випускників ЗВО. Результати. За результатами опитування першого етапу визначено, що найбільш значущим мотиваційним фактором є фактор доходу. Виявлено, що потреба в самореалізації стоїть на другому місці. Далі респонденти обрали фактор влади та статусу. За результатами опитування другого етапу серед найбільш значущих виділено такі фактори як гарна зарплата та інші винагороди за якісну роботу та можливість кар’єрного зростання. Наукова новизна. Набуло подальшого розвитку методичний підхід до виявлення мотивів і потреб студентів та молодих спеціалістів при виборі майбутньої роботи на промислових підприємствах. Практична значимість. Аналіз даного дослідження відображає різноманіття та пріоритети мотивів і потреб студентів та майбутніх молодих спеціалістів. З урахуванням цього, для залучення до роботи молодих спеціалістів промисловим підприємствам необхідно удосконалювати кадрову політику звертаючи особливу увагу на визначені мотиваційні фактори. Все це посилить мотиваційний ефект, вплине на корпоративну культуру та підвищить ефективність діяльності підприємства.
 • Item
  Особливості інтерпретації однієї давньоіндійської притчі у грузинській та українській класичній літературах
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2021) Мироненко, Микола Андрійович; Галацька, Валентина Леонідівна
  UKR: Присвячено питанню інтерпретації однієї давньоіндійської притчі в контексті дослідження її «мандрівного» сюжету в грузинській та українській класичних літературах.