Відкриті підручники, відкриті навчальні посібники

Permanent URI for this collection

EN: Open textbooks, open tutorial

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Вища математика. Математичний аналіз. Частина 1
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бусарова, Тетяна Миколаївна; Гришечкіна, Тетяна Сергіївна; Звонарьова, Ольга Віталіївна; Семенець, Галина Іванівна
  UKR: Посібник містить основний теоретичний матеріал розділу, велику кількість розв’язаних прикладів, приклади для самостійного розв’язання, варіанти індивідуальних завдань, а також приклади тестових завдань з наведеними відповідями. Для студентів першого курсу інженерно-технічних спеціальностей.
 • Item
  Сортамент сталевих виробів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Банніков, Дмитро Олегович
  UKR: Довідник призначено для використання студентами всіх форм навчання спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 133 «Галузеве машинобудування» під час виконання індивідуальних завдань, розрахунково-графічних робіт, курсових робіт та проектів, кваліфікаційних робіт. У Довіднику наведено сортамент основних сучасних сталевих виробів. В якості додаткової довідкової інформації подано найбільш розповсюджені характеристики для сталевих елементів.
 • Item
  Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Боднар, Борис Євгенович; Капіца, Михайло Іванович; Боднар, Євген Борисович
  UKR: У навчальному посібнику викладено поняття, сутність, зміст, етапи розвитку та інші характеристики логістичних процесів. Розглянуті структури логістичного управління та методи управління виробничими процесами і матеріальними потоками на локомотиворемонтному підприємстві. Призначений для опанування навчальної дисципліни «Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів» зі спеціальності «Залізничний транспорт» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Загальний курс транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Капіца, Михайло Іванович; Кислий, Дмитро Миколайович; Десяк, Андрій Євгенійович
  UKR: У підручнику викладено загальні відомості про транспортну систему України та світу в цілому, також показаний зв'язок усіх видів транспорту між собою, який утворює єдину транспортну систему. Приведена техніко-економічна характеристика основних видів транспорту, основні переваги та недоліки, схеми та порівняння видів транспорту між собою. Розглянуті основні засади організації перевізного процесу, сучасні тенденції розвитку транспорту та транспортної системи в цілому, наукові проблеми та шляхи їх вирішення. Підручник призначений для опанування навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» зі спеціальності 073 «Менеджмент».
 • Item
  Українська мова
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Власова, Тетяна Іванівна; Заваруєва, Інна Іванівна; Бондаренко, Лариса Іванівна
  UKR: Посібник розраховано на іноземних студентів підготовчих факультетів закладів вищої освіти III, IV рівнів акредитації (1 семестр навчання) і містить базові відомості з фонетики, граматики та орфографії української мови і забезпечує практичне оволодіння українською мовою в межах тем, передбачених програмою.
 • Item
  Взаємодія видів транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Боричева, Світлана Вікторівна; Стехін, Павло Іванович; Перепічко, Майя Євгенівна
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо взаємодії видів транспорту при здійсненні вантажних перевезень, основи технології функціонування та взаємодії видів транспорту в перевантажувальних терміналах, морських та річкових портах. Призначений для вивчення теоретичного матеріалу студентами, що навчаються у закладах вищої освіти за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Взаємодія видів транспорту».
 • Item
  Експертиза залізнично-транспортних пригод
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Козаченко, Дмитро Миколайович; Болжеларський, Ярослав Володимирович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Мілянич, Андрій Романович
  UKR: У навчальному посібнику викладено правові аспекти судово-експертної діяльності в Україні та країнах ЄС. Розглянуто приклади побудови узагальнених моделей механізмів залізнично-транспортних пригод при проведенні судових експертиз та експертних досліджень, послідовність розробки методик експертних досліджень. Призначений для вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних і самостійних робіт студентами, що навчаються у закладах вищої освіти за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Експертиза залізнично-транспортних пригод».
 • Item
  Промисловий транспорт. Переробна спроможність вантажних фронтів: приклади та задачі
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Сковрон, Ігор Ярославович; Боричева, Світлана Вікторівна; Малашкін, Вячеслав Віталійович
  UKR: У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо визначення переробної спроможності вантажних фронтів пунктів навантаження та вивантаження масових сипучих вантажів. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Промисловий транспорт».
 • Item
  Теорія локомотивної тяги. Тягові розрахунки для маневрової роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Бобирь, Дмитро Валерійович; Білоконь, Ірина Миколаївна; Очкасов, Олександр Борисович; Сердюк, Володимир Никандрович
  UKR: У навчальному посібнику викладено методику тягових розрахунків для маневрової роботи. Призначений для опанування освітньої компоненти «Теорія локомотивної тяги» та дипломного проєктування за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Основи та фундаменти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Тютькін, Олексій Леонідович; Купрій, Володимир Павлович; Дубінчик, Ольга Іванівна
  UKR: Посібник містить матеріали проєктування, розрахунку й будівництва фундаментів мостів. Матеріал створено на основі існуючих європейських і українських практик та чинних нормативних документів. Цей посібник може бути цікавим студентам денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійна програма «Мости і транспортні тунелі».
 • Item
  Архітектура будівель та споруд. Архітектурно-конструктивно-технологічні рішення елементів цивільних будівель
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Зінкевич, Андрій Миколайович; Худенко, Валерій Федорович; Чернишенко, Любов Степанівна; Леоненко, Ольга Валеріївна; Ярош, Ольга Миколаївна
  UKR: У цьому посібнику наведено приклади конструктивних і архітектурно-конструктивних рішень деяких елементів цивільних будівель, які застосовуються в практиці будівництва. Щоб створити якісно нове рішення потрібно ознайомитися з досвідом проєктування подібних елементів протягом останніх десятиліть. Тому цей посібник може бути цікавим як студентам денної та заочної форм навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» під час виконання курсових проєктів, так і проєктувальникам.
 • Item
  Інженерна графіка. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Попудняк, Юрій Якович
  UKR: Навчальний посібник складено відповідно до розділів навчальних програм з інженерної графіки для студентів технічних спеціальностей для самостійного виконання індивідуальних завдань з креслення роз’ємних та нероз’ємних з’єднань деталей.
 • Item
  Історія старого Катеринослава та губернії у світлинах
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Адамян, Анна Рафіківна
  UKR: Звідки ми? Рано чи пізно кожен задає собі це питання. Хто жив на землях, де живемо ми зараз? Які спогади зберігає наш край? Яке походження назви, яку здавна мало наше місто? Що відбувалося на цих землях у найбуремніші часи української історії? Які споруди збереглися з давніх часів? Які зникли назавжди? Як зберегти те, що витримало удари часу і подій, для майбутніх поколінь? Ця книга відповість на ці та багато інших питань. Видання розраховане на широке коло читачів, зокрема студентів вищих навчальних закладів та коледжів. Книга буде цікава всім, хто любить старовини та цікавинки минулого, кого хвилює історія краю та залишки архаїчної катеринославської архітектури. Читачі цієї книги дізнаються щось нове та зацікавляться історією краю та збереженням його культурної спадщини.
 • Item
  Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство. Організація ремонтного та екіпірувального господарства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Боднар, Борис Євгенович; Капіца, Михайло Іванович; Боднар, Євген Борисович; Очкасов, Олександр Борисович
  UKR: У підручнику розглянуто: агрегатний, крупноагрегатний та потокові методи ремонту; організація роботи дільниць, цехів та відділень; процес екіпірування локомотивів; розглянуті типи деповських будівель та принципи раціонального розташування ремонтних дільниць; компоновку тягової території депо; викладено методи розрахунку: штату робітників та інженерно-технічних працівників; необхідної кількості обладнання; необхідної кількості екіпірувальних позицій та запасів матеріалів; площі цехів та депо в цілому. Також запропоновані теоретичні основи визначення впливу системи ремонту та діагностування на надійність тягового рухомого складу. Підручник відповідає структурі та змісту робочої навчальної програми з дисципліни «Експлуатація локомотивів та локомотивне господарство» та призначений для закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців для залізничного транспорту.
 • Item
  Теорія локомотивної тяги. Тягові розрахунки для промислового залізничного транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бобирь, Дмитро Валерійович; Капіца, Михайло Іванович; Сердюк, Володимир Никандрович
  UKR: У навчальному посібнику викладено методику тягових розрахунків для промислового залізничного транспорту. Призначений для опанування освітньої компоненти «Теорія локомотивної тяги» та дипломного проектування за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство».
 • Item
  Гідравлічні передачі локомотивів
  (ТОВ підприємство «Дріант», 2021) Боднар, Борис Євгенович; Бобирь, Дмитро Валерійович; Капіца, Михайло Іванович
  UKR: У підручнику викладено відомості про передачі потужності тепловозів, розглянуті принципи устрою, роботи та регулювання гідромуфт і гідротрансформаторів, описана методика розрахунку і побудови їх характеристик. Дано опис гідропередач, що застосовуються на тепловозах і систем їх автоматичного регулювання. Наведено методики розрахунку гідропередач і тягово-економічних характеристик тепловозів з гідропередачею, правила їх експлуатації та випробування.