Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: У навчальному посібнику викладено поняття, сутність, зміст, етапи розвитку та інші характеристики логістичних процесів. Розглянуті структури логістичного управління та методи управління виробничими процесами і матеріальними потоками на локомотиворемонтному підприємстві. Призначений для опанування навчальної дисципліни «Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів» зі спеціальності «Залізничний транспорт» за ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).
ENG: The textbook describes the concept, essence, content, stages of development and other characteristics of logistics processes. The structures of logistics management and methods of managing production processes and material flows at a locomotive repair enterprise are considered. It is intended for mastering the discipline "Logistics processes in the operation and repair of locomotives" in the specialty "Railway transport" under the OPP "Locomotives and locomotive economy". Licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-NC-SA 4.0).
Description
Б. Боднар: ORCID 0000-0002-3591-4772; M. Капіца: ORCID 0000-0002-3800-2920; Є. Боднар: ORCID 0000-0001-6040-913X
Ліцензія Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах») 4.0 Міжнародна
Keywords
навчальний посібник, відкритий підручник, відкриті освітні ресурси, ліцензія CC BY-NC-SA 4.0, логістичне управління, логістичний сервіс, транспортні тарифи, змішані перевезення, вантажопотік, електронний навчальний посібник, training manual, open tutorial, open textbook, open educational resources, logistics management, logistics service, transportation tariffs, mixed transportation, mixed transportation, cargo flow, electronic textbook, license CC BY-NC-SA 4.0, OER, КЛ
Citation
Боднар Б. Є., Капіца М. І., Боднар Є. Б. Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів : навч. посіб. Дніпро : Укр. держ. ун-т науки і технологій, 2023. 251 с. DOI: 10.15802/978-617-8314-37-8.
Bodnar, B. Ye., Kapitsa, M. I., & Bodnar, Ye. B. (2023). Lohistychni protsesy v ekspluatatsii ta remonti lokomotyviv [Logistics processes in the operation and repair of locomotives]. Dnipro, Ukraine: Ukrainskyi derzhavnyi universytet nauky i tekhnolohii. [In Ukrainian].