Випуск 37

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40
 • Item
  Вип. 37 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Нові принципи формування витрат на перевезення пасажирів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бараш, Юрій Савелійович; Пінчук, Олена Петрівна
  UK: В роботі розроблено нові принципи формування витрат на перевезення пасажирів у приміському сполученні в окремому поїзді з урахуванням особливості рухомого складу, швидкості руху та комфорту.
 • Item
  Роль структури в процесах зношування ферито-перлітних сталей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Кузін, Олег Анатолійович; Кузін, Микола Олегович; Мещерякова, Тетяна Миколаївна
  UK: Представлено результати досліджень впливу структури на механічні властивості й поведінку ферито-перлітних сталей при дії контактних навантажень. Показано, що формування відманштеттової структури має негативний вплив на працездатність сталей при статичних навантаженнях, але позитивно впливає на їх зносостійкість.
 • Item
  Актуальні проблеми удосконалення процесу просування вагонних парків власності іноземних держав на мережі залізниць України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Германюк, Юлія Миколаївна
  UK: У статті розглянуто основні проблеми організації транзитних міжнародних перевезень. Виконано статистичний аналіз затримок вагонів на прикордонних станціях. Зроблено висновки про необхідність розробки математичної моделі просування транзитних вагонопотоків по мережі залізниць України з використанням методу імітаційного моделювання.
 • Item
  Удосконалення організаційної структури управління вантажними перевезеннями
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UK: Запропоновано організаційну структуру управління залізничними вантажними перевезеннями, побудовану за продуктовим принципом, що дозволяє функціонування приватних компаній-операторів і реалізацію перевезень на конкурентній основі.
 • Item
  Методика визначення цін на додаткові послуги, що надаються пасажирам на вокзалах і в поїздах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) П’ятигорець, Ганна Сергіївна
  UK: Розглянуто порядок складання калькуляцій на додаткові послуги, що надаються пасажирам на вокзалах, пропонується методика розрахунку прямих витрат.
 • Item
  Фактори і параметри інвестиційної привабливості об'єктів житлового будівництва
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Покотілов, Анатолій Антонович
  UK: У статті розглянуто фактори й параметри інвестиційної привабливості об’єктів житлового будівництва, виконано їхню класифікацію за характером впливу.
 • Item
  Концептуальні підходи до побудови механізму управління пасажирськими приміськими перевезеннями
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: У статті розглянуто основні підходи удосконалення механізму управління пасажирськими залізничними перевезеннями в приміському сполученні та запропоновано класифікацію моделей реформування пасажирських залізничних перевезень у приміському сполученні залежно від масштабів, ступеня самостійності, відомчої підпорядкованості та кількості власників майбутньої компанії.
 • Item
  Удосконалення фінансового контролю на металургійних підприємствах в сучасних умовах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бобиль, Володимир Володимирович; Бєлікова, Т. М.
  UK: В даній статті проаналізовано доцільність фінансового контролю на металургійних підприємствах, а також визначено проблемні фактори, вирішення яких може призвести до підвищення ефективності роботи металургійних підприємств.
 • Item
  Управління експлуатацією і ремонтом техніки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Радкевич, Анатолій Валентинович; Яковлєв, Сергій Олександрович; Крамар, Ігор Євгенович; Шаптала, Олександр Іванович; Боренко, Микола Віталійович
  UKR: Розглянуто шляхи налагодження диспетчерської служби в процесі управління експлуатацією і ремонтом техніки, що дозволяє значно полегшити управління рухомими ремонтними засобами та підвищити ефективність їх використання.
 • Item
  Умови розвитку процесів динамічного деформаційного старіння в сталі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Вакуленко, Ігор Олексійович; Надеждін, Юрій Львович
  UK: В порівнянні з односпрямованим деформуванням, попереднє навантаження стискуванням супроводжується зсувом моменту формування першого зриву напруження при розтяганні у бік більш великих деформацій. Величини попередньої деформації стискуванням і виникнення першого зриву напруження при розтяганні практично дорівнюють одне одному.
 • Item
  Металеві матеріали з підвищеною міцністю для виготовлення вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Вакуленко, Ігор Олексійович; Анофрієв, Василь Григорович
  UKR: Розглянуто питання по застосуванню низьколегованих сталей з підвищеною міцністю після різноманітних термомеханічних обробок для виготовлення залізничних вагонів.
 • Item
  Компромісно-оптимальні тягові розрахунки на множині Парето
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Лагута, Василь Васильович
  UK: Задача оптимальних тягових розрахунків розглядається як задача про оптимальне розподілення ресурсу. Рішення засновано на динамічному програмуванні. Використовується покрокове обчислення множини точок оптимальних за Парето значень цільової функції (витрати енергії) і ресурсу (час).
 • Item
  Дослідження роботи рейкових кіл та системи автоблокування на перевальних ділянках з крутим профілем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Разгонов, Адам Пантелійович; Ящук, Катерина Іванівна
  UK: В статті проведено дослідження роботи рейкових кіл та системи автоблокування на перевальній ділянці з крутим профілем. Проведено тягові розрахунки, здійснено оцінку теплових режимів роботи дросельтрансформаторів, розраховано режими роботи рейкових кіл при встановленні двох дросель-трансформаторів на живлячому та релейному кінцях.
 • Item
  Исследование цифрового путевого приемника тональных рельсовых цепей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Гончаров, Константин Викторович
  UK: В роботі показано доцільність використання цифрової обробки сигналів у колійних приймачах тональних рейкових кіл. На підставі результатів спектрального аналізу сигнального струму тональних рейкових кіл, а також з врахуванням діючих нормативів сформульовано вимоги до частотних характеристик цифрових фільтрів для колійного приймача, проведено синтез таких фільтрів. Імітаційне моделювання синтезованого цифрового приймача підтвердило його відповідність вимогам існуючих відомчих нормативних документів.
 • Item
  Структурно-логическая схема развития аварийных эмиссий углеводородов на железнодорожном транспорте и основные требования к сорбентам, применяемым для их ликвидации
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Сорока, Максим Леонидович; Ярышкина, Лариса Александровна
  UK: У статті розглянуто процеси та фактори, які пов’язані з розвитком аварійної емісії вуглеводнів при їх транспортуванні залізничним транспортом. Запропоновано загальні вимоги до сорбентів, які використовують для ліквідації аварійних емісій вуглеводнів на залізничному транспорті.
 • Item
  Расширение возможностей пакета AutoCAD 2009 для оптимизации трехмерного моделирования в приложении к строительному моделированию
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Краснюк, Андрей Витальевич; Ульченко, Татьяна Владимировна; Нетеса, Андрей Николаевич; Нетеса, Константин Николаевич
  UKR: У статті розглядаються можливості пакету AutoCAD 2009 в побудові тривимірних твердотільних моделей і аналізуються оптимальні способи проектування для будівельного креслення. Наведено приклади і обґрунтування вибору способу побудови твердотільної моделі.
 • Item
  Оцінка важливості врахування нелінійних властивостей системи «споруда–ґрунтовий масив» при визначенні її напружено-деформованого стану
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Гуслиста, Ганна Едуардівна; Банніков, Дмитро Олегович
  UK: Розглядаються різні види нелінійності, які притаманні системі «споруда–ґрунтовий масив», та з використанням програмного комплексу ЛІРА досліджується їх вплив на результати скінченно-елементного аналізу залізобетонних конструкцій, що взаємодіють із ґрунтом.
 • Item
  Технология ремонта гидротехнических сооружений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2011) Ануфриева, Елена Викторовна
  RU: В статье изложены основные положения разработанной технологии восстановления несущей способности конструкций транспортных и гидротехнических сооружений. Предложенный пневмоструйный способ ремонта и восстановления несущей способности транспортных и гидротехнических сооружений позволяет экономить 30…40 % цемента, увеличить плотность бетона, а, следовательно, уменьшить массу конструкций.
 • Item
  Визначення напружено-деформованого стану конструкцій інженерних споруд. Оптимізація конструктивних рішень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Волкова, Вікторія Євгенівна; Олійник, М. С.
  UK: Промислові труби є невід’ємною частиною комплексу споруд підприємств металургійної, хімічної й ряду інших галузей промисловості з моменту їх виникнення. Їх призначення полягає у викиді на значну висоту відходів виробництва із залишковим змістом шкідливих речовин. У статті представлено результати моделювання напружено-деформованого стану башти на основі методу скінченних елементів. Розглянуто та проаналізовано 6 варіантів конструктивного рішення башти, серед яких варіанти з використанням полімерів.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна