Управління експлуатацією і ремонтом техніки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуто шляхи налагодження диспетчерської служби в процесі управління експлуатацією і ремонтом техніки, що дозволяє значно полегшити управління рухомими ремонтними засобами та підвищити ефективність їх використання.
RUS: Рассмотрены пути налаживания диспетчерской службы в процессе управления эксплуатацией и ремонтом техники, что позволит значительно облегчить управление подвижными ремонтными средствами и повысить эффективность их использования.
ENG: The ways of establishing traffic control in the management of maintenance and repair of equipment, which will greatly facilitate the management of mobile repair facilities and improve the efficiency of their use, are considered.
Description
А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; С. Яковлєв: ORCID 0000-0002-6431-4303; І. Крамар: ORCID 0000-0002-8159-209X; О. Шаптала: ORCID 0000-0003-1675-1450; М. Боренко: ORCID 0000-0001-9578-3906
Keywords
рухомі ремонтні засоби, ефективність, диспетчерська служба, управління експлуатацією і ремонтом техніки, АСУ, збірний пункт пошкоджених машин (ЗППМ), майстерня, подвижные ремонтные средства, диспетчерская служба, эффективность, управления эксплуатацией и ремонтом техники, сборный пункт поврежденных машин (СППМ), мастерская, mobile repair facilities, traffic control, efficiency, management of maintenance and repair of equipment, automated control system, collection point of damaged cars, workshop, КВП, КБВ
Citation
Управління експлуатацією і ремонтом техніки / А. В. Радкевич, С. О. Яковлєв, І. Є. Крамар, О. І. Шаптала, М. В. Боренко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 37. – С. 230–234. – DOI: 10.15802/stp2011/9482.