ІV Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»

Permanent URI for this collection

UK: ІV Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід», 6 - 8 грудня 2021 р.
EN: ІV International Conference «Innovative Technologies in Science and Education. European Experience», Desember 6 - 8, 2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Матеріали ІV Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021)
  UKR: До збірника матеріалів ІV Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (6-8 грудня 2021 р., Гельсінкі, Фінляндія) увійшли 66 доповідей (статті, тези), що надійшли до оргкомітету та були прийняті до опублікування.
 • Item
  Зміцнення трубного інструменту шляхом проведення комбінованої обробки – іонного азотування з нанесенням зносостійких покриттів
  (Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія, 2021) Кривчик, Лілія Сергіївна; Хохлова, Тетяна Станіславівна; Дейнеко, Леонід Миколайович; Пінчук, Вікторія Леонідівна; Столбовий, Вячеслав Олександрович
  UKR: У зв’язку з низькою стійкістю трубного інструменту виникла необхідність в удосконаленні зміцнюючих технологій трубного інструменту, оптимізації режимів таких технологій, розробці нових методів зміцнення з використанням нових матеріалів, покрить і нанотехнологій. Проведення комбінованої обробки матричних кілець, роликів, опорних планок станів ХПТР, яка включає азотування з наступним осадженням керамічних покриттів в єдиному технологічному процесі з використанням ДВДР в вакуумно-дугових установках типу «Булат» (ННЦ ХФТІ) значно підвищує стійкість інструменту внаслідок високих показників поверхневої твердості. Проведення хіміко-термічної обробки після загартування з відпуском інструментальної сталі 4Х5МФ1С (іонного азотування в плазмі ДВДР), а також нанесення зносостійких покрить TiN, TiZrN, NbN, TiZrN/NbN, TiN/СrN на робочі поверхні інструменту значно на 30-40% збільшує експлуатаційні властивості інструменту і термін його експлуатації, а також якість його поверхні, що значно збільшує якість внутрішньої поверхні корозійностійких труб.
 • Item
  Регулювання відновлення кремнію при отриманні феросилікомарганцю в потужних електропечах
  (Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія, 2021) Ланцевич, Дмитро Сергійович; Литвин, Антон Валентинович; Хомуненко, Роман Олегович; Водін, Ігор Йосипович
  UKR: Мета. Регулювання відновлення кремнію при виплавці феросилікомарганцю пов'язано з досягненням його концентрації в готовому металі в межах 17-20%. Крім марганцевого агломерату кремній вноситься кремнеземом кварциту, що призводить до збільшення кратності шлаку і можливих втрат марганцю. Тому при плавці феросилікомарганцю необхідно відновлення кремнію розглядати нерозривно з відновленням марганцю. Методика. Забезпечення необхідного переходу кремнію і марганцю в готовий сплав залежить від багатьох факторів, основними з яких є: правильний вибір складу сировини і шлаку, витрата відновника, створення необхідної температури в печі та ін. Для визначення вибору оптимального складу шлаку досліджені умови відновлення кремнезему і оксиду марганцю під шлаками, які мали слідуючий вміст компонентів в %: МnО 45–10;SiO2-48;CaO 3-40;MgO - 2; основність:CaO + MgO/SiO2 коливалась від 0,1 до 0,88. Результати. При підвищенні основності шлаку умови відновлення SiO2 навіть на завершальній стадії процесу погіршуються настільки незначно, що в реальних умовах потужних рудовідновних електропечей вони не завжди можуть бути помічені. Відновлення МпО при виплавці силікомарганцю йде важче, ніж відновлення SiO2. Наукова новизна. Для наведених шлаків розраховували активність оксиду марганцю і кремнезему, оцінюючи рівноважний тиск РСО в функції від температури (α SiO2 склала: 0,332 - 0,426; α МпО 0,422 - 0,084). Практична значимість. Аналіз розрахунків показав,що рівноважний тиск РСО при відновленні чистого і розчиненого в шлаку (SiO2) і РСО (МпО) шлаків, склад яких наведено вище, видно, що при виплавці силікомарганцю створюються сприятливі умови для відновлення не тільки вільного кремнезему з кварциту і золи коксу, а й з шлаків, як немаючих сильних основних оксидів, так і з основністю 0,4 - 0,60. Для підвищення вилучення марганцю основність шлаку при виплавці феросилікомарганцю необхідно підбирати з урахуванням особливостей порожньої породи марганцевої сировини і її якості. Створення умов досягнення максимально можливого, економічно ефективного, корисного вилучення марганцю в сплав та зменшення його втрат з відвальними шлаками.
 • Item
  Щодо участі роботодавців у вдосконаленні змісту підготовки фахівців в університетах (з досвіду створення освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з металургії)
  (Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія, 2021) Хохлова, Тетяна Станіславівна; Ступак, Юрій Олександрович; Соловйова, Інна Анатоліївна; Горобець, Антон Прокопович; Ревенко, Ольга Олександрівна
  UKR: Мета. Розробка ефективної методології коригування і вдосконалення змісту освітньо-професійних програм підготовки фахівців в університеті. Методика. Опитування роботодавців задля отримання їхніх відгуків щодо якості підготовки фахівців та пропозицій щодо вдосконалення змісту навчальних програм. Зіставлення отриманих пропозицій із загальновизнаними європейськими рекомендаціями та вимогами національних освітніх стандартів. Результати. Уточнені загальні та предметні компетенції, яких набувають студенти в процесі навчання і які повинні забезпечити формування бажаних програмних його результатів. Наголошено на тісному зв’язку компетенцій, що досліджені та програмних результатів навчання. Наукова новизна. Розроблено ефективну методологію вдосконалення змісту програм підготовки фахівців у вищому навчальному закладі на основі постійного зворотного зв’язку з роботодавцями. Практична значимість. Розроблена методологія дозволяє з’ясовувати основні пріоритети ключових стейкхолдерів (роботодавців), залучаючи їх до безпосередньої участі в удосконаленні освітньо-професійних програм підготовки фахівців у виші. Постійне оновлення освітньо-професійних програм, в свою чергу, дозволяє забезпечувати їхню відповідність змінам у технологічному рівні (оснащенні) виробництва та конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств.
 • Item
  Features of Using the Distance Learning Model
  (Ukrainian State University of Science and Technologies; Aalto University Helsinki, Finland, 2021) Shvachych, Gennady G.; Khokhlova, Tetiana S.; Stupak, Yurii O.; Moroz, Boris; Kabak, Leonid
  ENG: Purpose. To analyze models of distance learning (DL) that have been implemented in the world and have shown effectiveness in order to determine promising directions for the development of DL: testing, educational research, contextual learning, mobile learning, development of social networks, application of mobile educational games, implementation of mobile voice content with interactive assessment etc. Methodology. Literature review of open access information sources. Findings. It has been determined that special attention should be paid to the technologies of educational institutions, in which it is possible to involve highly qualified teachers in reading lectures; there is a significant saving of teachers' time; there is a possibility of increasing the amount of material presented within the budget allocated for regular classroom activities in the curriculum. Originality. It consists in a certain set of criteria, based on the analysis, which are necessary and sufficient to achieve the final goal. Practical value. The methods of selection of educational tools make it possible to increase the effectiveness of the educational process, make it attractive and exciting for students and motivate them to an active educational process always and everywhere, which allows students to receive a quality education.