Використання розроблених комп’ютерних програм у підготовці майбутніх фахівців залізничного транспорту к моделюванню мережевих технологій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Куприенко СВ, Одеса
Abstract
UK: Автор висвітлює питання освітніх програм, націлених на підготовку фахівців, затребуваних новими виробничими галузями, які породжуються Industry 4.0. Через еволюції суспільства концепція навчання змінюється, як і концепція навчальної програми; ці зміни вимагають впровадження в навчальні плани XXI століття нових та удосконалення існуючих методів навчання. Вирішення цього питання можливо при застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) освітнього призначення, зокрема, комп’ютерних програм (КП) з використанням об’єктно-орієнтованого підходу (ООП) до моделювання, спрямованих на формування у майбутніх фахівців залізничного транспорту їх предметної компетентності: дослідження існуючих і проектування нових мереж.
Description
В. Пахомова: ORCID 0000-0002-0022-099X
Keywords
освітня програма, концепція навчання, інформаційно-комунікаційних технології (ІКТ) освітнього призначення, використання об’єктно-орієнтованого підходу (ООП), фахівці залізничного транспорту, монографія, КЕОМ
Citation
Пахомова В. М. Використання розроблених комп’ютерних програм у підготовці майбутніх фахівців залізничного транспорту к моделюванню мережевих технологій. Инновационные подходы к развитию личности. Ч. 3. : монография / [авт. кол. : В. Н. Гладкова и др.]. Одесса : Куприенко СВ, 2020. Гл. 5. С. 74–85. DOI: 10.30888/2663-9874.2020-02-003.