Практичний курс основної іноземної мови (англійської). Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти “Short Stories” by O. Henry

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ПП Кулик В. В., Дніпро
Abstract
UK: Навчальний посібник з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей складається з невеликих за обсягом творів, кожен з яких розрахований на вивчення протягом 4 навчальних годин, американського письменника О. Генрі. Видання складено з метою розвитку навичок і вмінь мовленнєвої діяльності з англійської мови на заняттях з домашнього читання для студентів спеціальності «Філологія та переклад». Завданням посібника є подальше удосконалення студентами навичок лінгвістично-літературного аналізу тексту. Запропонована технологія роботи з художнім текстом спрямована на формування усіх основних компонентів комунікативної компетенції: мовного, мовленнєвого, соціокультурного. Посібник складається з оригінальних текстів, завдань для обговорення, блоку питань та тестів для перевірки розуміння прочитаного, лексичних і мовних вправ. Завдання щодо аналізу тексту покликані допомогти студентам цілеспрямовано розібратися у змісті пропонованого художнього твору, з’ясувати, якими формальними засобами автор передає свою думку і досягає певного емоційного впливу на читача. Питання та завдання до текстів організовано таким чином, щоб забезпечити всебічний аналіз пропонованого твору.
Description
О. Боговик: ORCID: 0000-0003-4315-2154
Keywords
англійська мова, навчальний посібник, комунікативна компетенція, лексичні і мовні вправи, КФП
Citation
Боговик О. А. Практичний курс основної іноземної мови (англійської) : навч. посіб. з аналітичного читання для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти “Short Stories” by O. Henry. Дніпро : ПП Кулик В. В., 2019. 207 с. Наведено фрагмент тексту.