Менеджмент. Частина 2

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: У другій частині посібника висвітлено принципи побудови організацій, види повноважень та їх делегування, питання мотивації, описано форми і види контролю, способи управління конфліктами, питання управління підприємством та лідерства. Посібник містить лекційний матеріал, питання до перевірки знань, тести та список рекомендованих джерел. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, менеджерам, підприємцям, усім, хто цікавиться наукою про менеджмент.
RU: Во второй части пособия рассмотрены принципы построения организаций, виды полномочий и их делегирование, вопрос мотивации, описаны формы и виды контроля, способы управления конфликтами, вопросы управления предприятием и лидерства. Пособие содержит лекционный материал, вопросы для проверки знаний, тесты и список рекомендуемых источников. Адресовано студентам высших учебных заведений, слушателям системы переквалификации и переподготовки кадров, менеджерам, предпринимателям, всем, кто интересуется наукой о менеджменте.
Description
Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805
Keywords
навчальний посібник, управління підприємствами, управління конфліктами, лідерство, мотивація, учебное пособие, управление производством, управление конфликтами, лидерство, мотивация, tutorial, manufacturing control, сonflict мanagement, leadership, motivation, КОІО
Citation
Бараш Ю. С. Менеджмент. У 2-х ч. : навч. посібник для вузів. Ч. 2. Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. 87 с. ISBN 978-966-8471-77-3.