Відмови й несправності вантажних транспортних засобів Scania та Man, оцінка та аналіз

dc.contributor.authorІващенко, Антон Юрійовичuk_UA
dc.date.accessioned2023-01-19T09:46:02Z
dc.date.available2023-01-19T09:46:02Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractUKR: Магістерська кваліфікаційна робота виконана на 133 сторінках, містить 102 ілюстрації, 2 таблиці та 77 використаних джерел. Актуальність роботи полягає у тому, що аналіз несправностей та відмов вантажних транспортних засобів дозволить акцентувати увагу на конструктивному та технологічному поліпшенні проблемних вузлів та деталей автомобілів. У кваліфікаційній роботі наведені технічні рекомендації щодо доцільності конструктивного і технічного аналізу причин появи несправностей та відмов вантажних автомобілів на основі даних діючого підприємства «Дніпро-Скан-Сервіс» з оцінки технічного стану автомобілів, розглянуті питання технології усунення несправностей у вигляді класичних та новітніх технологічних процесів, надані авторські пропозиції з поліпшення проблемних вузлів вантажівок Scania та Man, що включають нові технічні рішення вузлів, застосування при конструюванні т а виробництві сучасних матеріалів і технологій, кібернетичного оновлення деталей та складальних одиниць автомобіля. В подальшому доцільно виконати поглиблений аналіз несправностей та відмов вантажних транспортних засобів. Мета роботи – встановлення причинно-наслідкового зв’язку між несправностями та відмовами елементів автомобільних транспортних засобів типу Scania і Man та причинами їх появи, а також дослідження конструктивних частин вантажівок і виявлення найбільш раціональних напрямків оптимізації майбутніх конструктивних рішень з цього напрямку.uk_UA
dc.description.abstractENG: The master's qualification work is completed on 133 pages, contains 102 illustrations, 2 tables and 77 used sources. The relevance of the work lies in the fact that the analysis of malfunctions and failures of cargo vehicles will allow focusing attention on the constructive and technological improvement of problem units and parts of cars. The qualification paper contains technical recommendations on the feasibility of a constructive and technical analysis of the causes of malfunctions and failures of trucks based on the data of the current enterprise "Dnipro-Scan-Service" for assessing the technical condition of vehicles, issues of troubleshooting technology in the form of classic and modern technological processes are considered, the author's proposals for improving the problem nodes of Scania and Man trucks are provided, including new technical solutions for nodes, the use of modern materials and technologies in the design and production, cybernetic updating of parts and assembly units of the car. In the future, it is advisable to perform an in-depth analysis of malfunctions and failures of cargo vehicles. The purpose of the work is to establish a cause-and-effect relationship between malfunctions and failures of elements of Scania and Man automobile vehicles and the reasons for their appearance, as well as to study the structural parts of trucks and identify the most rational directions for optimizing future design solutions in this direction.en
dc.identifier.citationІващенко А. Ю. Відмови й несправності вантажних транспортних засобів Scania та Man, оцінка та аналіз : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 274 – автомобільний транспорт / наук. керівник К. Ц. Главацький ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 133 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/16350
dc.language.isouk_UA
dc.publisherУкраїнський державний університет науки і технологій, Дніпроuk_UA
dc.subjectавтомобільuk_UA
dc.subjectвантажівкаuk_UA
dc.subjectнесправністьuk_UA
dc.subjectвідмоваuk_UA
dc.subjectрухuk_UA
dc.subjectдинамікаuk_UA
dc.subjectсхемаuk_UA
dc.subjectнавантаженняuk_UA
dc.subjectсилаuk_UA
dc.subjectпараметриuk_UA
dc.subjectрежимuk_UA
dc.subjectрозрахунокuk_UA
dc.subjectпотужністьuk_UA
dc.subjectшвидкістьuk_UA
dc.subjectcaren
dc.subjecttrucken
dc.subjectmalfunctionen
dc.subjectfailureen
dc.subjectmovementen
dc.subjectdynamicsen
dc.subjectschemeen
dc.subjectloaden
dc.subjectforceen
dc.subjectparametersen
dc.subjectmodeen
dc.subjectcalculationen
dc.subjectpoweren
dc.subjectspeeden
dc.subjectВКРuk_UA
dc.subjectКПММuk_UA
dc.titleВідмови й несправності вантажних транспортних засобів Scania та Man, оцінка та аналізuk_UA
dc.title.alternativeScania and Man Truck Failures and Malfunctions, Evaluation and Analysisen
dc.typeMasters Thesisen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ivashchenko_dip_m_2022.pdf
Size:
4.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Masters Thesis
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: