Сучасні бібліотечні послуги для науковців: за результатами соціологічних досліджень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: В статті наведено результати анкетування, проведеного під час семінарів Науково-технічною бібліотекою Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Опитування проводилося з метою виявлення рівня впровадження цифрових ініціатив наукової комунікації у вищих навчальних закладах України; удосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки в сучасних умовах.
RU: В статье приведены результаты анкетирования, проведенного во время семинаров Научно-технической библиотекой Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Опрос проводился с целью выявления уровня внедрения цифровых инициатив научной коммуникации в высших учебных заведениях Украины; совершенствования библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотеки в современных условиях.
EN: The article presents the results of a questionnaire conducted during the seminar by Scientific and Technical Library of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. The survey was conducted in order to identify the level of implementation of the digital initiatives of scientific communication in higher educational institutions of Ukraine; improvement of library and information services for library users in contemporary conditions.
Description
О. Петренко: ORCID 0000-0003-4312-6458
Keywords
університетська бібліотека, ДНУЗТ, маркетингові дослідження, послуги бібліотек, анкетування, университетская библиотека, ДНУЖТ, маркетинговые исследования, услуги библиотек, анкетирование, library, DNURT, market research, library services, survey, НТБ
Citation
Миргородская, А. И. Сучасні бібліотечні послуги для науковців: за результатами соціологічних досліджень [Електронний ресурс] / А. И. Миргородская, О. А. Петренко // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 1—2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2016. — DOI: https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4252400.