Оцінка моделей технічного обслуговування та поточних ремонтів тягового рухомого складу при неповній інформації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України”, Київ
Abstract
UKR: У статті описані існуючі моделі технічного обслуговування та ремонту при повній відсутності інформації про надійність тягового рухомого складу (ТРС) і при одній відомій точці функції розподілу «життєвого циклу» ТРС визначені раціональні плани діагностичних перевірок, виконано порівняння зазначених моделей.
RUS: В статье описаны существующие модели технического обслуживания и ремонта при полном отсутствии информации о надежности тягового подвижного состава (ТПС) и при одной известной точке функции распределения «жизненного цикла» ТРС определены рациональные планы диагностических проверок, выполнено сравнение указанных моделей.
ENG: The existing models, maintenance and repair in the absence of information on the reliability of traction rolling stock (TRS) and at one point distribution function known "life cycle" TRS by rational planning of diagnostic checks, comparisons of these models have been offered in the article.
Description
M. Капіца: ORCID 0000-0002-3800-2920
Keywords
тяговий рухомий склад, відмова, планування, план діагностичних перевірок, витрати, мінімаксна задача, мінімаксний план, тяговый подвижной состав, отказ, планирование, план диагностических проверок, расходы, минимаксная задача, минимаксный план, hauling rolling stock, refuse, planning, plan of diagnostic verifications, expenses, minimax task, minimax plan, КЛ
Citation
Капіца, М. І. Оцінка моделей технічного обслуговування та поточних ремонтів тягового рухомого складу при неповній інформації : [препринт] / М. І. Капіца // Залізничний транспорт України. – 2013. – № (3/4). – С. 45–47.