Інтегрований облік в ризик-орієнтованому управлінні підприємством

Abstract
UKR: У монографії досліджуються організаційні та прикладні аспекти інтеграції різних видів обліку для потреб управління суб’єктами господарювання.Теоретичною і методологічною основою узагальнених в монографії результатів досліджень є наукові концепції і теоретичні розробки провідних вітчизняних і закордонних вчених в галузі інтегрованого обліку, економічної безпеки, сфери підприємницьких ризиків, а також внутрішня нормативна база залізничної галузі та чинне законодавство, нормативно-правові акти з питань обліку і складання звітності в тому числі результати досліджень міжнародних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів. Монографія розрахована на широке коло науковців, фахівців різних галузей економіки у сфері інтегрованого обліку та економічної безпеки, студентів, аспірантів та викладачів, що цікавляться даною науковою проблематикою.
Description
О. Pikulina: ORCID ID: 0000-0003-4803-427X, О. Маtusevich: ORCID 0000-0002-9486-1308, L. Shylo: ORCID 0000-0003-3235-1377, S. Dehtyar: ORCID 0000-0002-5513-336
Keywords
ризик, податковий ризик, економічна безпека, інтегрований облік, облікова політика, КОІО, КФОП
Citation
Пікуліна О. В., Матусевич О. О., Шило Л. А., Дехтяр С. С., Дзюба В. І. Інтегрований облік в ризик-орієнтованому управлінні підприємством : кол. моногр. / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. В. В. Бобиля. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. 156 с. ISBN 978-617-645-478-6. Фрагмент книги.