Енергетика тягових мереж

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: У монографії розглянуті загальні підходи до проблеми енергетичних процесів у тягових мережах, енергетичні характеристики енергообмінних процесів, питання балансу енергії та втрат потужності, потенціалу енергозбереження та рекуперації електричної енергії, а також підходи до підвищення ефективності функціонування тягових мереж. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників електрифікованих залізниць, які займаються питаннями проектування і експлуатації пристроїв тягового електропостачання та може бути корисною студентам, які навчаються за фахом «Електротехнічні системи електроспоживання».
RUS: В монографии рассмотрены общие подходы к проблеме энергетических процессов в тяговых сетях, энергетические характеристики энергообменных процессов, вопрос баланса энергии и потерь мощности, потенциала энергосбережения и рекуперации электрической энергии, а также подходы к повышению эффективности функционирования тяговых сетей. Монография рассчитана на научных и инженерно-технических работников электрифицированных железных дорог, которые занимаются вопросами проектирования и эксплуатации устройств тягового электроснабжения, и может быть полезна студентам, обучающимся по специальности «Электротехнические системы электропотребления».
Description
В. Сиченко: ORCID 0000-0002-9533-2897; В. Кузнецов: ORCID 0000-0003-4165-1056; Д. Босий: ORCID 0000-0003-1818-2490, О. Саблін: ORCID 0000-0001-6784-648X
Keywords
енергетичні процеси, тягові мережи, рекуперація електричної енергії, пристрої тягового електропостачання, энергетические процессы, тяговые сети, рекуперация электроэнергии, устройства тягового электроснабжения, монографія, КІСЕ
Citation
Енергетика тягових мереж : монографія / В. Г. Сиченко, В.Г. Кузнецов, Д. О. Босий, О. І. Саблін ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В. Г. Сиченка ; М-во освіти і науки України, ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро : ПФ «Стандарт-Сервіс», 2017. – 210 с. – ISBN 978-617-73-82-04-0. – DOI: 10.15802/978-617-73-82-04-0.