Охорона праці та безпека військової діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро
Abstract
UKR: Навчальний посібник містить відомості про основні вимоги законодавства України, наказів та директив Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, інших нормативно-правових документів з питань забезпечення охорони праці та безпеки військової діяльності структурних підрозділів Держспецтрансслужби в повсякденній діяльності та під час виконання завдань за призначенням. Призначений для опанування курсантами, студентами навчальної дисципліни «Безпека військової діяльності» під час вивчення і засвоєння питань забезпечення виробничої діяльності, безпеки військової діяльності, особливо під час організації бойової підготовки, виконання службово-бойових завдань із застосуванням озброєння і військової техніки, виконання інших видів занять та робіт».
RUS: Учебное пособие содержит сведения об основных требованиях законодательства Украины, приказов и директив Главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, других нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения охраны труда и безопасности военной деятельности структурных подразделений Госспецтрансслужбы в повседневной деятельности и при выполнении задач по назначению. Предназначен для овладения курсантами, студентами учебной дисциплины «Безопасность военной деятельности» при изучении и усвоения вопросов обеспечения производственной деятельности, безопасности военной деятельности, особенно при организации боевой подготовки, выполнения служебно-боевых задач с применением вооружения и военной техники, выполнение других видов занятий и работ».
Description
О. Северин: ORCID 0000-0001-9967-4731; В. Богомаз: ORCID 0000-0001-5913-2671; М. Боренко: ORCID 0000-0001-9578-3906; В. Лоза: ORCID 0000-0002-1864-5478; І. Крамар: ORCID 0000-00035875-1360; О. Шаптала: ORCID 0000-00031675-1450
Keywords
безпека військової діяльності, законодавчі та нормативні акти, охорона праці, заходи безпеки в діяльності військ, організація бойової підготовки, навчальний посібник, безопасность военной деятельности, законодательные и нормативные акты, охрана труда, меры безопасности в деятельности войск, организация боевой подготовки, учебное пособие, КВПС, КПММ, КБЖД
Citation
Северин О. П., Богомаз В. М., Боренко М. В., Лоза В. Г., Крамар І. Є., Шаптала О. І. Охорона праці та безпека військової діяльності : навч. посіб. Дніпро : ДНУЗТ, 2018. 208 с. ISBN 978-966-8471-80-3.