Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо визначення економічної ефективності високошвидкісних пасажирських перевезень з урахуванням транзитного потенціалу України. Досліджено сутність економічної категорії «швидкість пасажирських перевезень» та її вплив на термін активного життя людини (пасажира) і на підвищення конкурентоспроможності й ефективності функціонування пасажирського залізничного транспорту. Розвинуто науковий підхід щодо визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісних магістралей в Україні з урахуванням конкурентних переваг та впливу зовнішніх факторів на діяльність компанії. Для наукових працівників, аспірантів та магістрів, які займаються проблемами високошвидкісних залізничних перевезень.
RU: Монография посвящена разработке теоретико-методологических подходов и практических рекомендаций по определению экономической эффективности высокоскоростных пассажирских перевозок с учетом транзитного потенциала Украины. Исследована сущность экономической категории «скорость пассажирских перевозок» и ее влияние на срок активной жизни человека (пассажира) и повышение конкурентоспособности и эффективности функционирования пассажирского железнодорожного транспорта. Развит научный подход к определению экономической эффективности строительства и эксплуатации высокоскоростных магистралей в Украине с учетом конкурентных преимуществ и влияния внешних факторов на деятельность компании. Для научных работников, аспирантов и магистров, которые занимаются проблемами высокоскоростных железнодорожных перевозок.
Description
Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805
Keywords
теоретико-методологічні підходи, практичні рекомендації, економічна ефективність, пасажирські перевезення, швидкість, залізничний транспорт, теоретико-методологические подходы, практические рекомендации, экономическая эффективность, пассажирские перевозки, скорость, железнодорожный транспорт, theoretical and methodological approaches, practical recommendations, economic efficiency, passenger transportation, speed, railway transport, монографія, КОАІВ
Citation
Бараш, Ю. С. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні : монографія / Ю. С. Бараш, А. В. Момот. – Дніпропетровськ : Днiпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2015. – 137 с. : іл. – Бібліогр.: с.124–136. – ISBN 978-966-8471-59-9. Наводиться фрагмент тексту.