Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 1. Базовий курс

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: Посібник розроблений з метою надання методично-довідкової допомоги та покращення засвоєння матеріалу в процесі спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Посібник рекомендований для робітників, фахівців та керівників підприємств і організацій суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, діяльність яких пов’язана з підготовкою, відправленням, перевезенням або одержанням небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом.
RUS: Пособие разработано с целью предоставления справочно-методической помощи и улучшения усвоения материала в процессе специального обучения по вопросам перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте. Пособие рекомендовано для рабочих, специалистов и руководителей предприятий и организаций при перевозке опасных грузов, деятельность которых связана с подготовкой, отправкой, перевозкой или получением опасных грузов железнодорожным транспортом.
Description
Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305, І. Журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386, А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519, О. Патласов: ORCID 0000-0002-1593-5875, Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201; А. Бойченко: ORCID 0000-0002-4364-1241
Keywords
небезпечні вантажі, залізничний транспорт, методично-довідкова допомога, опасные грузы, железнодорожный транспорт, методически-справочное пособие, dangerous goods, railway transport, methodically reference manual, КХІЕ, КУЕР, КГНДЛ, ГНДЛ "ОНС"
Citation
Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 1. Базовий курс : посібник / Ю. В. Зеленько, І. Л. Журавель, А. М. Окороков, О. М. Патласов, А. М. Бойченко, Г. І. Нестеренко. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 140 с. Наводиться фрагмент тексту.