Інші праці КТСЛ ДІІТ (раніше КУЕР (ДІІТ)

Permanent URI for this collection

ENG: Other Works DTSL DIIT (before DMOWRT DIIT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Удосконалення роботи залізничного транспорту в системі міжнародних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Мальцева, Анна Михайлівна
  UKR: Об’єкт розробки – процес роботи прикордонної перевантажувальної залізничної станції. Мета роботи – підвищення ефективності роботи залізничного транспорту при транскордонних перевезеннях шляхом оптимізації технічного оснащення та технології роботи прикордонної перевантажувальної станції. Предмет дослідження – технологія роботи прикордонної залізничної станції та окремих перевантажувальних пунктів. В даній кваліфікаційній роботі проведено дослідження технології роботи прикордонної станції, яка здійснює забезпечення руху у міжнародному сполученні на стику різної ширини колії – 1520 та 1435 мм. В роботі розглянуто питання ліквідації проблемних ділянок, що виникають при перевезенні вантажів як у напрямку ЄС, так і у зворотному. Галуззю застосування результатів дипломного проекту є прикордонні передавальні вантажні станції мережі залізниць України. Економічною ефективністю внаслідок використання запропонованих заходів щодо вдосконалення технології роботи прикордонної передавальної станції є скорочення експлуатаційних витрат внаслідок зменшення простою вагонів на станції та оптимізація роботи перевантажувальних комплексів станції.
 • Item
  Підвищення ефективності організації автобусних перевезень
  (Державний біотехнологічний університет, Харків, 2023) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Берестеньов, О.
  UKR: Пасажирський автомобільний транспорт – важлива складова частина виробничої інфраструктури України. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, підйому і структурної перебудови економіки, особливо після перемоги України в цій війні, забезпечення цілісності країни, а також покращення умов і підвищення рівня життя населення.
 • Item
  Експертиза залізнично-транспортних пригод
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Березовий, Микола Іванович; Козаченко, Дмитро Миколайович; Болжеларський, Ярослав Володимирович; Болвановська, Тетяна Валентинівна; Мілянич, Андрій Романович
  UKR: У навчальному посібнику викладено правові аспекти судово-експертної діяльності в Україні та країнах ЄС. Розглянуто приклади побудови узагальнених моделей механізмів залізнично-транспортних пригод при проведенні судових експертиз та експертних досліджень, послідовність розробки методик експертних досліджень. Призначений для вивчення теоретичного матеріалу та виконання практичних і самостійних робіт студентами, що навчаються у закладах вищої освіти за напрямом 275 «Транспортні технології» і вивчають дисципліну «Експертиза залізнично-транспортних пригод». Ліцензовано за ліцензією Creative Commons Attribution (CC BY-NC-ND 4.0).
 • Item
  Організація вантажних перевезень на автомобільному транспорті. Частина 2
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Харченко, Олеся Іванівна
  UKR: Методичні рекомендації до курсової роботи (частина 2) містять теоретичні положення, що застосовуються під час виконання курсової роботи щодо розробки технологічних проектів та оцінки результатів процесу перевезень. Методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті» під час виконання курсової роботи з дисципліни «Вантажні перевезення та комерційна робота на автомобільному транспорті».
 • Item
  Організація вантажних перевезень на автомобільному транспорті. Частина 1
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Харченко, Олеся Іванівна
  UKR: Методичні рекомендації до курсової роботи (частина 1) містять теоретичні положення, що застосовуються під час виконання курсової роботи щодо організації перевезень різних видів вантажів та виконання навантажувально-розвантажувальних робіт. Методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології на автомобільному транспорті» під час виконання курсової роботи з дисципліни «Вантажні перевезення та комерційна робота на автомобільному транспорті».
 • Item
  Організація роботи сортувальної станції
  (СПОЛОМ, Львов, 2023) Козаченко, Дмитро Миколайович; Коробйова, Руслана Геннадіївна; Германюк, Юлія Миколаївна
  UKR: Наведено теоретичні відомості та практичні рекомендації щодо розробки технологічних процесів роботи сортувальних станцій. Викладено методи аналізу технічного оснащення, поїздопотоків та вагонопотоків сортувальної станції, розрахунку норм часу на технологічні операції, розробки технології роботи сортувальної станції з вагонами та поїздами, перевірки достатності технічного забезпечення сортувальної станції для освоєння заданих обсягів роботи, нормування показників роботи сортувальних станцій. Для студентів вищих навчальних закладів з галузі знань 275 «Транспортні технології (за видами)» і дисципліни «Управління експлуатаційною роботою» при курсовому та дипломному проєктуванні, а також для інженерно-технічних працівників господарства перевезень залізниць.
 • Item
  Організація роботи залізничних вокзальних комплексів
  (СПОЛОМ, Львів, 2023) Коробйова, Руслана Геннадіївна; Германюк, Юлія Миколаївна
  UKR: Розглянуто класифікацію та структуру управління вокзальним комплексом на залізничному транспорті, його призначення в системі організації пасажирських перевезень. Наведено теоретичні відомості щодо організації технологічного процесу роботи вокзального комплексу, викладено методику розрахунку необхідної кількості окремих пристроїв та розрахунку основних показників обслуговування пасажирів. Для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах в галузі знань 275 «Транспортні технології (за видами)» і вивчають дисципліну «Пасажирські перевезення», для курсового та дипломного проєктування, може бути використано інженерно-технічними працівниками пасажирського комплексу.
 • Item
  Evaluation of Effectiveness of Piggyback Traffic within the National Network of International Transport Corridors of Ukraine
  (Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022) Muzykin, Mykhailo I.; Nesterenko, Halyna I.; Kuzmenko, Albina
  ENG: The increasing role of education and science in modern society has caused changes in its understanding. Modern education becomes a condition for the country's development, a guarantor of its security, determines the level of the economy. Thus, education and science for sustainable development must function as a direct generator of new socio-economic life and produce social, environmental, and economic changes towards sustainable development. In addition, one of the main tools for sustainable development should be the close interaction of education with science. Therefore, the problem of supporting the development of education and science is deeply social and is one of the priorities of social development, which is directly related to the system of national interests, improving the quality of life and national security. The monographic research presents the scientific works of the team of authors that reveal different directions and aspects of science and education in providing sustainable development. These are: 1) Financial and Economic Principles of Sustainable Development; 2) Innovative and Information Technologies in Education: Applied Aspects; 3) Socio-Humanitarian Aspects of Sustainable Development; 4) Technical Solutions to Ensure Sustainable Development. The third section of the monograph "Socio-Humanitarian Aspects of Sustainable Development" looks at the environmental, linguistic, psychological, cultural, and art-therapeutic aspects of the development of society. The team of authors hopes that the monograph contains useful research results that are relevant for scientists, students and anyone interested in various aspects of education and science, given their significance in various areas of public life.
 • Item
  Пристрій для укладання на колії гальмівних башмаків
  (ДП “Український інститут промислової власності”, Київ, 2013) Сковрон, Ігор Ярославович; Дідечкін, Тихін Олександрович; Матвієнко, Христина Васілівна
  UKR: Пристрій для укладання на колії гальмівних башмаків для регулювання скочування вагонів з гірки, який містить рухомі ріжки з кільцевими амортизаторами.
 • Item
  Удосконалення методів вибору режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Голик, Єгор Олегович
  UK: Магістерська робота виконана на 186 сторінках, містить 30 рисунків, 47 таблиці та 52 використані джерела. В магістерській роботі було розглянуто існуючі системи автоматизованого розпуску вагонів на сортувальних гірках та виконано їх аналіз. Дослідженні вагонопотоки що надходять у розформування на станцію К. Розглянута техніко-експлуатаційна характеристика станції а також її сортувального комплексу. Розроблена математична модель скочування вагонів з гірки. Розглянуті методи вибору режимів гальмування та виконаний розрахунок оптимального скочування вагонів на прикладі составу поїзда що надійшов у розформування . Були визначені аспекти безпеки руху поїздів та методи управління ризиками на залізничному транспорті. Мета дослідження полягає у визначеню оптимальних умов розформування составів з використанням автоматизованих систем за для виключення співударяння вагонів на коліях сортувального парку з перевищеною швидкістю та запобіганню співударяння вагонів на стрілочних зонах горловин сортувального парку. Об'єкт дослідження – покращення умов розформування составів поїздів при використанні автоматизованих систем розформування зокрема оптимізація вибору режимів гальмування відчепів.
 • Item
  Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг
  (ТОВ Талком, Київ, 2021) Самсонкін, Валерій Миколайович; Ніколаєнко, Ірина Володимирівна; Булгакова, Юлія Вікторівна; Вернигора, Роман Віталійович; Галан, Ольга Вікторівна; Гненний, Олег Миколайович; Горецький, Олексій Анатолійович; Горобець, Володимир Леонідович; Демченко, Євген Борисович; Дорош, Андрій Сергійович; Мироненко, Віктор Кімович; Окороков, Андрій Михайлович; Саблін, Олег Ігорович; Хара, Марина Володимирівна; Чернова, Наталія Сергіївна; Щербина, Розалія Степанівна; Юрченко, Оксана Григорівна
  UKR: У монографії представлені матеріали науково-практичних досліджень в рамках міжнародного проєкту програми Європейського союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» (CRENG). Розглядаються питання впливу кризових ситуацій на роботу транспортних підприємств та шляхи підвищення ефективності функціонування транспортно-логістичних систем в умовах криз та ризиків. Видання призначене для науково-педагогічних працівників, аспірантів і здобувачів вищої освіти, а також керівників та фахівців промислових підприємств та бізнес-структур, які цікавляться сучасним станом і перспективою розвитку наукових досліджень.
 • Item
  Анализ эксплуатационной надежности железнодорожных станций на основе имитационного моделирования в AnyLogic
  (Приазовський державний технічний університет, Маріуполь, 2021) Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич; Окороков, Андрей Михайлович; Золотаревская, Ольга Александровна
  RUS: В докладе рассматривается имитационная модель железнодорожной станции, построенная в AnyLogic на основе дискретно-событийной парадигмы. Модель станции использовалась для оценки мероприятий, направленных на повышение надежности работы станции и ее элементов.
 • Item
  Удосконалення процедури розподілу пропускної спроможності залізничної інфраструктури України на основі раціонального вибору критеріїв пріоритетності доступу
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2021) Нестеренко, Галина Іванівна; Стебницька, Є. М.
  UKК: В умовах кризових явищ на ринку транспортних послуг для залізничного транспорту загального користування України велике значення набувають питання, пов'язані з пошуком додаткових фінансових надходжень за рахунок впровадження нових послуг з організації перевезень вантажів і пасажирів. Одним із потенційно цікавих видів транспортних послуг є надання доступу до залізничної інфраструктури на основі продажу її пропускної спроможності для маршрутних поїздопотоків.
 • Item
  Вплив економіко-географічних факторів на формування перевезень
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2021) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Бібік, Світлана Ігорівна; Звяга, Денис Віталійович
  UKR: Економіко-географічні фактори перевезень мають великий вплив на формування перевезень, оскільки від географічного розташування держави залежать її потужності виробництва, а отже і здатність на імпорт та експорт, які, в свою чергу, дуже впливають на економічний стан держави.
 • Item
  Аналіз впливу людського фактору на виникнення транспортних ризиків
  (Приазовський державний технічний університет, Маріуполь, 2021) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Бібік, Світлана Ігорівна
  UKR: Людина є центральним елементом безпеки залізничної системи. Тим не менш, це одночасно і сильна і слабка ланка. Насправді людина стоїть за розробкою, виготовленням і експлуатацією системи в цілому. Але вона також є джерелом помилок і неправильного розуміння, що нерідко призводить до інцидентів чи аварій. Ця слабкість людини компенсується її здатністю передбачити різні ситуації і враховувати різні множинні фактори.
 • Item
  Теoрія оцінки безпеки руху як відсутність ризиків неприпустимого рівня
  (Приазовський державний технічний університет, Маріуполь, 2021) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Бібік, Світлана Ігорівна
  UKR: Критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності встановлюються з метою проведення оцінки рівня небезпеки діяльності суб‘єктами господарювання, у власності або користуванні яких є рухома одиниця або об‘єкт інфраструктури залізничного транспорту, у тому числі для перевезення небезпечних вантажів, їх розвантаження та зберігання (тимчасового або постійного), інформаційні комплекси і системи керування рухом, та які відповідно до законодавства забезпечують виконання завдань із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків, проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт для забезпечення безпеки життя і здоров‘я населення, навколишнього природного середовища.
 • Item
  До питання методики оцінки етапів управління ризиками на підприємствах
  (Видавець Кушнір Г. М., Івано-Франківськ, 2021) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Бібік, Світлана Ігорівна
  UKR: Облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці спрямовані (відповідно до одержаної інформації) на розробку та прийняття управлінських рішень керівниками усіх рівнів управління (від майстра дільниці до керівника підприємства). Суть даної функції полягає у системному обліку показників стану охорони праці, в аналізі отриманих даних та узагальненні причин недотримання вимог законів та нормативно-правових актів, а також причин невиконання планів з охорони праці з розробкою заходів, направлених на усунення виявлених недоліків. Аналізуються матеріали: про нещасні випадки та професійні захворювання; результати всіх видів контролю за станом охорони праці; дані паспортів санітарно-технічного стану умов праці в цеху (на дільниці); матеріали спеціальних обстежень будівель, споруд, приміщень, обладнання тощо.
 • Item
  Дослідження співробітництва ЄС та України в сфері охорони праці
  (Видавець Кушнір Г. М., Івано-Франківськ, 2021) Нестеренко, Галина Іванівна; Бібік, Світлана Ігорівна; Музикін, Михайло Ігорович; Мовчан, Марина Іванівна
  UKR: Стан справ з охороною праці у світі стає все більш актуальною проблемою як для профспілок, так і для міждержавних структур, насамперед Міжнародної організації праці (МОП). МОП розглядає цю тему як частину своєї Програми гідної праці. Багато уваги приділяється питанням охорони праці та здоров’я на виробництві у Європейському Союзі і країнах, що входять до нього. У структурі ЄС є кілька органів, які спеціально займаються проблемами трудового життя. З числа тем, що особливо досліджуються у ЄС, відзначимо проблему стресів на робочому місці.
 • Item
  Аналіз напруженості праці локомотивних бригад
  (Видавець Кушнір Г. М., Івано-Франківськ, 2021) Нестеренко, Галина Іванівна; Антоненко, Вікторія Анатолієвна; Радченко, Ірина Валеріївна
  UKR: Визначення загальної оцінки умов праці базується на диференційованому аналізі визначення умов праці для окремих факторів виробничого середовища і трудового процесу. За даних умови праці працівників локомотивних бригад згідно з гігієнічною класифікацією за параметрами напруженості трудового процесу оцінено як шкідливі (3 класу 2 ступеня). Вплив напруженої праці на організм людини: навантаження на центральну нервову систему й органи чуття, мала рухливість, порушення сну, порушення нормального перебігу фізіологічних процесів, психоемоційна нестабільність. Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідно 3 умови: робота повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов’язково повинен супроводжувати успіх.
 • Item
  Сучасний стан і рівень пожежної безпеки в Україні
  (Видавець Кушнір Г. М., Івано-Франківськ, 2021) Бібік, Світлана Ігорівна; Григоренко, Андрій Дмитрович
  UK: Наведені дані свідчать, що стан і рівень пожежної безпеки в Україні взагалі, і у промисловості, зокрема, які в значній мірі обумовлені складним соціально-економічним становищем держави, слабкою профілактичною роботою щодо запобігання пожеж, недостатньою участю в справі пожежної безпеки місцевих органів самоврядування та громадських об'єднань, потребують негайного і суттєвого покращання. Тому, поряд зі збільшенням фінансування та підвищенням організаційного рівня пожежної безпеки, необхідний постійний пошук нових, більш ефективних шляхів вирішення цієї проблеми.