Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг

Abstract
UKR: У монографії представлені матеріали науково-практичних досліджень в рамках міжнародного проєкту програми Європейського союзу Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» (CRENG). Розглядаються питання впливу кризових ситуацій на роботу транспортних підприємств та шляхи підвищення ефективності функціонування транспортно-логістичних систем в умовах криз та ризиків. Видання призначене для науково-педагогічних працівників, аспірантів і здобувачів вищої освіти, а також керівників та фахівців промислових підприємств та бізнес-структур, які цікавляться сучасним станом і перспективою розвитку наукових досліджень.
RUS: В монографии представлены материалы научно-практических исследований в рамках международного проекта программы Европейского союза Erasmus+ «Инжиниринг кризисов и рисков в сфере транспортных услуг» (CRENG). Рассматриваются вопросы влияния кризисных ситуаций на работу транспортных предприятий и пути повышения эффективности функционирования транспортно-логистических систем в условиях кризисов и рисков. Издание предназначено для научно-педагогических работников, аспирантов и соискателей высшего образования, а также руководителей и специалистов промышленных предприятий и бизнес-структур, интересующихся современным состоянием и перспективой развития научных исследований.
Description
Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617, О. Гненний: ORCID 0000-0002-2944-5105, В. Горобець: ORCID 0000-0002-6537-7461, Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744 , А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004, А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519, О. Саблін: ORCID 0000-0001-6784-648X, Н. Чернова: ORCID 0000-0001-8461-498X
Keywords
монографія, кризові ситуації, транспортно-логістичні системи, наукові дослідження, монография, кризисные ситуации, транспортно-логистические системы, научные исследования, КУЕР, КТВ, КБЖД, КЕМ
Citation
Самсонкін В. М., Ніколаєнко І. В., Булгакова Ю. В., Вернигора Р. В., Гненний О. М., Горобець В. Л., Демченко Є. Б., Дорош А. С., Окороков А. М., Саблін О. І., Чернова Н. С., Щербина Р. С., Юрченко О. Г. Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг : монографія / за ред. Самсонкіна В. М. та Ніколаєнко І. В. Київ : Талком, 2021. 312 с. ISBN 978-617-8016-10-4.