Обґрунтування параметрів реконструкції автодорожнього залізобетонного мосту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: В бакалаврській роботі виконано проєкт реконструкції автодорожнього мосту. В рамках роботи було виконано техніко-економічне порівняння варіантів реконструкції мосту, що передбачали незмінну довжину мосту та збільшення розрахункового навантаження. Серед варіантів розглянуто залізобетонні мости з балковими розрізними прогоновими будовами та сталезалізобетонний міст з балковими розрізними прогоновими будовами. Для варіанту, що було прийнято для подальшої розробки, запроєктовано монолітну залізобетонну плиту проїзду та головні балки прогонової будови. Для обох елементів прийнято геометричні розміри та розраховано необхідну арматуру, стрижневу ненапружувану та дротову напружувану з канатів К-7. Також для обраного варіанту ескізно виконано проєкт організації будівництва мосту. Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Мета роботи – визначення оптимальної схеми реконструкції аварійного мосту.
ENG: In the bachelor's work the project of reconstruction of the road bridge is executed. As part of the work, a technical and economic comparison of bridge reconstruction options was performed, which provided for a constant length of the bridge and an increase in the design load. Among the options considered are reinforced concrete bridges with beam split girder structures and composite bridge with beam split girder structures. For the option that was adopted for further development, a monolithic reinforced concrete driveway and the main beams of the girder structure were designed. Geometric dimensions were taken for both elements and the necessary reinforcement, non-tensioning rod and tension wire from K-7 ropes were calculated. Also for the chosen variant the project of the organization of construction of the bridge is sketched. Fundamentals of labor protection and safety in emergency situations have been developed. The purpose of the work is to determine the optimal scheme of emergency bridge reconstruction.
Description
Keywords
залізобетонні мости, мости, напружувана арматура, охорона праці, реконструкція, bridges, reinforced concrete bridges, reconstruction, prestressed reinforcement, labor protection, КТІ
Citation
Бутинський П. П. Обґрунтування параметрів реконструкції автодорожнього залізобетонного мосту : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 192 – будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник П. А. Овчинников ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2022. 71 с.