Фізико-хімічні основи технології модефікованого бетону для споруд спеціального призначення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Герда, Дніпро
Abstract
UK: У монографії наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає у створенні теоретичних основ технології модифікованих бетонів для монолітних споруд спеціального призначення шляхом застосування принципово нового фізико-хімічного модифікування цементної системи бетону. Встановлено взаємозв'язок структури модифікованої цементної матриці з експлуатаційними властивостями бетону. Показані характер і величина зміни основних деформативних характеристик модифікованого бетону на основі сучасних фізичних уявлень про його взаємодію з навколишнім середовищем. Значну увагу приділено змінам деформативності бетону при короткочасних і тривалих навантаженнях. Отримано формули, що дозволяють обчислити міцність і деформативні характеристики бетонів у змінних умовах навколишнього середовища з урахуванням масивності конструкцій та їх віку. Досліджено та рекомендовано сучасні методи догляду за свіжоукладеним бетоном. Монографія розрахована на науковців, інженерів-будівельників і технологів, а також проектувальників бетонних і залізобетонних конструкцій природного тверднення.
RU: В монографии приведены теоретическое обобщение и новое решение научной проблемы, заключающейся в создании теоретических основ технологии модифицированных бетонов для монолитных сооружений специального назначения путем применения принципиально нового физико-химического модифицирования цементной системы бетона. Установлена взаимосвязь структуры модифицированной цементной матрицы с эксплуатационными свойствами бетона. Показаны характер и величина изменения основных деформативных характеристик модифицированного бетона на основе современных физических представлений о его взаимодействие с окружающей средой. Значительное внимание уделено изменениям деформативности бетона при кратковременных и длительных нагрузках. Получены формулы, позволяющие вычислить прочность и деформативные характеристики бетонов в изменяющихся условиях окружающей среды с учетом массивности конструкций и их возраста. Исследованы и рекомендуется современные методы ухода за свежеуложенным бетоном. Монография рассчитана на ученых. инженеров-строителей и технологов, а также проектировщиков бетонных и железобетонных конструкций естественного твердения.
Description
Д. Руденко: ORCID 0000-0003-0827-042X
Keywords
модифікований бетон, монолітна споруда, деформативні характеристики, навколішне середовище, свіжоукладений бетон, масивності конструкцій, модифицированный бетон, монолитное сооружение, деформативные характеристики, окружающая среда, свежеуложенный бетон, массивности конструкций, монографія, КУПББМ, КГ
Citation
Руденко, Д. В. Фізико-хімічні основи технології модефікованого бетону для споруд спеціального призначення : монографія / Д. В. Руденко. – Дніпро : Герда, 2018. – 344 с. – ISBN 978-617-7097-95-1. Наводиться фрагмент тексту.