Модель системи управління пересуванням рухомого складу на сортувальних гірках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Наведено структуру моделі систем управління пересуванням рухомого складу для імітаційного моделювання процесу розформування-формування вантажних поїздів на сортувальних гірках. Модель побудована на основі зважених орієнтованих графів. Модель може використовуватись у програмних комплексах для оцінки плану та профілю сортувальних гірок, а також у комп‘ютерних тренажерах чергових по гірці.
RUS: Приведена структура модели системы управления передвижением подвижного состава для имитационного моделирования процесса расформирования-формирования грузовых поездов на сортировочных горках. Модель построена на основании взвешенных ориентированных графов. Модель может использоваться в программных комплексах для оценки плана и профиля сортировочных горок, а также в компьютерных тренажерах дежурных по горке.
ENG: The structure of control system model of rolling stock movement for simulation of a process of braking-up and making-up of freight trains on hump yards is presented. The model is made on the basis of weighted directed graphs. The model can be used in computer simulators for switching foremen as well as in software complexes for estimation of plan and profile of hump yards.
Description
Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350
Keywords
рухомий склад, сортувальна гірка, комп'ютерний тренажер, вантажний поїзд, подвижной состав, сортировочная горка, компьютерный тренажер, грузовой поезд, rolling-stock, hump yard, computer simulator, freight train, КУЕР, НДЧ
Citation
Козаченко, Д. М. Модель системи управління пересуванням рухомого складу на сортувальних гірках / Д. М. Козаченко // Вісн. Дніпропетр. наці. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 31. – С. 46–49. – DOI: 10.15802/stp2010/13409.