Технічне регулювання та контроль на підприємстві

Abstract
UKR: Підручник охоплює весь комплекс завдань, що виникають при запровадженні та реалізації заходів технічного регулювання (стандартизації, оцінки відповідності, законодавчої метрології) та організації технічного контролю якості продукції, процесів і систем на підприємстві, зокрема, на металургійному з використанням метрологічних і кваліметричних методів та засобів проведення вимірювань, оцінкою їх застосовності і точності. Він узгоджений з вимогами Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка і базується на узагальненому світовому та національному досвіді проведення вказаних робіт, зокрема, на основі законів України та стандартів ISO серії 9000. Рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів вишів, а також - підприємців керівників і професіоналів організацій, установ, підприємств і фірм, які діють у сферах технічного регулювання, забезпечення та технічного контролю якості.
Description
A. Dolzhanskyi: ORCID 0000-0001-7993-4639, O. Bondarenko: ORCID 0000-0003-4043-1932, K. Chornoivanenko: ORCID 0000-0003-1613-7784, Т. Aupova: ORCID 0000-0002-5706-4211, N. Polyakova: ORCID 0000-0001-9789-7499.
Keywords
підручник, технічне регулювання, технічний контроль якості продукції, процесів і систем на підприємстві, методи та засоби проведення вимірювань, КМТОМ (ІПБТ), КСЯСМ (ІПБТ)
Citation
Должанський А. М., Максакова О. С., Бондаренко О. А., Чорноіваненко К. О., Аюпова Т. А., Петльований Є. О., Ломов І. М., Мосьпан Н. М., Полякова, Н. В.,Казановська О. Б. Технічне регулювання та контроль на підприємстві. : підручник / під. ред. А. М. Должанського. Дніпро : Видавництво «Свідлер А. Л.», 2021. Том 1. 523 с. IBSN 978-617-627-159-8. Наводиться фрагмент тексту.